Näringsriktiga måltider

 En pusselbit med ordet näringsriktig.

Näringsriktig mat som hamnar i magen ger bra förutsättningar för att må bra och orka vara aktiv. För att det som är näringsriktigt i teorin även ska göra nytta i praktiken måste maten ätas upp. En förutsättning är bra råvaror och professionella kockar med kunskap, engagemang och förmåga att laga bra mat som matgästerna tycker om.

Måltiderna i förskola och skola ska ge den energi och näring som barnen behöver för att växa, utvecklas och orka med dagarna i förskolan eller skolan. Skolåldern är också en tid då matvanor och attityder till mat grundläggs. Bra måltider i förskola och skola ger barnen en grund för bra matvanor.

Inom äldreomsorg och på sjukhus är det vanligt med undernäring. Undernäringen orsakar mycket lidande, ger längre vårdtider och ökar risken för sjukdom ytterligare.

Bra måltider inom äldreomsorgen förebygger undernäring samt bevarar funktion och livskvalitet. Det är viktigt är att menyerna anpassas efter de äldres behov, vanor och önskemål.

Bra måltider på sjukhus är viktigt för att patienterna ska få i sig tillräckligt med energi och näring – en förutsättning för tillfrisknande efter skada eller sjukdom.

Ladda ner Måltidsmodellen

Måltidsmodellen

Senast granskad 2023-06-27