Ursprungsmärkning

Vissa livsmedel ska alltid ursprungsmärkas. Det gäller fisk, nötkött, gris, lamm, get, fågel och även honung, frukt, grönsaker med mera. För andra livsmedel ska ursprung bara anges om kunden kan bli vilseledd annars.

När ska företag ursprungsmärka livsmedel?

Nötkött

För nötkött finns speciella regler för krav på ursprungsmärkning. Om produkten är märkt med "Ursprung Sverige" betyder det att djuret är fött, uppfött och slaktat i Sverige. Om importerat kött mals till köttfärs i en butik i Sverige får den alltså inte heta "svensk köttfärs " eller vara märkt med svensk flagga.

Kött från svin, får, get och fjäderfä

Ursprungsmärkning krävs för färskt, kylt eller fryst kött av svin, vildsvin, får, get och fjäderfä.

Fiskprodukter, sjögräs och alger

Honung

Det ursprungsland eller de ursprungsländer där honungen har skördats ska anges som en del av beteckningen. Men om honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett land utanför EU, får den uppgiften ersättas med någon av följande beteckningar:

  • Blandning av EU-honung
  • Blandning av EU-honung och icke EU-honung

Frukt och grönsaker

Livsmedel från Israel och Palestina

När ett livsmedel märks med ursprung får informationen inte vilseleda konsumenten. Därför har EU-kommissionen förtydligat hur märkningen ska utformas för produkter som kommer från områden som är ockuperade av Israel.

De livsmedel som berörs är främst vin, olivolja, frukt och grönsaker. Exemplen nedan visar hur produkter från Golanhöjderna, Gazaremsan, Västbanken eller Palestina kan märkas och när uppgifter är felaktiga och vilseledande.

Några exempel:

  • Att märka en produkt från Golanhöjderna eller Västbanken med uppgiften "produkt från Israel" anses felaktigt och vilseledande. Det beror på att Golanhöjderna inte är en del av Israels territorium enligt internationell rätt.
  • Produkter som kommer från en israelisk bosättning får inte bara märkas med till exempel "produkt från Golanhöjderna" eller "produkt från Västbanken". Exempel på ett uttryck som skulle kunna användas är istället "produkt från Golanhöjderna (israelisk bosättning)".
  • Produkter från Palestina,  som inte har sitt ursprung i bosättningarna, skulle kunna märkas "produkt från Västbanken (palestinsk produkt)", "produkt från Gaza" eller "produkt från Palestina".

Ursprung för den primära ingrediensen

Vissa livsmedel som ger intrycket av att ha ett ursprung kan ha en primär ingrediens med ett annat ursprung. Det kan till exempel gälla en köttfärspaj som är märkt med ”Tillagad i Sverige” samtidigt som den primära ingrediensen köttfärs kommer från Danmark. Då måste ursprunget på den primära ingrediensen anges eller så ska det framgå att ursprunget på den primära ingrediensen inte är samma som för livsmedlet. I exemplet kan man då ange antingen:  ”Köttfärsen kommer från Danmark” eller ange ”Köttfärsen kommer inte från Sverige”.

Det är alltid du som företagare som är ansvarig för att bedöma vad som är ett livsmedels primära ingrediens. Det kan röra sig om en eller flera ingredienser.

Så här definieras primär ingrediens i lagstiftningen:

Senast granskad 2023-12-05