Livsmedelsbedrägerier

Livsmedelsbedrägerier eller fusk med livsmedel – internationellt kallat food fraud, är avsiktliga överträdelser av livsmedelslagstiftningen, som vilseleder konsumenterna, och som görs för ekonomisk vinning. Det är EU-kommissionens operativa definition och därmed också hur Livsmedelsverket definierar livsmedelsbedrägeri.

Tips om misstänkt livsmedelsfusk

Senast granskad 2024-01-23