Import - ekologiska livsmedel

Det finns mycket att tänka på för dig som vill importera ekologiska livsmedel. På denna sida hittar du grundläggande information om import av ekologiska livsmedel från länder utanför EU.

För att importera ekologiska varor måste ditt företag vara anmält till Livsmedelsverket och anslutet till ett kontrollorgan i Sverige. Du behöver också ska ha registrerat dig och ditt företag i det webbsystem där alla ekologiska importsändningar hanteras.

Varje sändning med ekologiska livsmedel som importeras från ett land utanför EU måste ha ett fullständigt och korrekt ifyllt ekologiskt kontrollintyg (COI). Varje sändning behöver också anmälas till gränskontrollen på Livsmedelsverket innan den anländer till Sverige.

Att tänka på innan du börjar med ekologisk import

Anmäl din verksamhet  till Livsmedelsverkets gränskontroll

Anslut ditt företag till ett svenskt kontrollorgan

När din verksamhet är anmäld till Livsmedelsverket behöver du ansluta dig till ett svenskt kontrollorgan för ekologiska livsmedel. Det måste vara ett kontrollorgan som Livsmedelsverket formellt har delegerat kontroll till. Välj ett av följande kontrollorgan:

  • Kiwa Certification AB
  • Smak Certifiering AB
  • HS Certifiering AB
  • Intertek Certification AB
  • ControlCert Scandinavia AB

Registrera dig och ditt företag i webbsystemet TRACES.NT

Att tänka på vid import av ekologiska varor

Krav på kontrollintyg

En sändning med ekologiska livsmedel från ett land utanför EU måste ha ett ekologiskt kontrollintyg (så kallat COI-intyg, Certificate of Inspection).

Intyget styrker att varan du importerar har producerats och kontrollerats på ett sätt som är likvärdigt med produktion och kontroll av ekologiska produkter inom EU. Kontrollintyget upprättas i webbsystemet TRACES.NT och ska signeras av exportörens kontrollmyndighet eller kontrollorgan innan sändningen lämnar avsändarlandet.

Bokning av kontroll av din sändning

Undantag för Norge

Norge har slutit ett specifikt handelsavtal med EU. Om du importerar ekologiska livsmedel från Norge, eller ekologiska livsmedel som har genomgått gränskontroll i Norge, behöver du inte boka kontroll för dem i Sverige.

Detta kontrollerar Livsmedelverkets gränskontroll

Livsmedelsverkets gränskontroll utför dokumentkontroller av alla sändningar med ekologiska livsmedel. Dessutom utförs slumpmässiga identitetskontroller. En sändning kan även provtas med avseende på bekämpningsmedelsrester. Provtagningen kan utföras som en del i regelbundna provtagningsprogram för ekologiska livsmedel, men också på grund av förstärkta kontroller som EU-kommissionen informerar om eller om det finns misstankar som rör en speciell sändning.

Godkänt kontrollintyg krävs för förtullning

Innan en importsändning med ekologiska livsmedel får förtullas ska kontrollintyget ha godkänts av Livsmedelverkets gränskontroll. Observera att du som importör alltså inte får begära/ansöka om förtullning hos Tullverket om det inte finns ett kontrollintyg godkänt av Livsmedelsverkets gränskontroll.

Förtullning och anmälan till Tullverket

Förste mottagare intygar

När sändningen väl har kommit till första mottagaren, det vill säga dit varorna levereras efter att sändningen har förtullats och släppts ut på marknaden, ska förste mottagaren intyga i kontrollintyget i TRACES.NT att varorna är mottagna och är i överensstämmelse med kraven i lagstiftningen.

Senast granskad 2023-10-27