Zink

Köttfärs kommer ur en köttkvarn.

Zink är ett livsnödvändigt mineral. Det ingår i 100-tals enzymer i kroppen som påverkar omsättningen av proteiner, kolhydrater, fett, nukleinsyror och vissa vitaminer som till exempel vitamin A. Zink behövs även för immunsystemet.

Hur får vi i oss zink?

Kött, mejeriprodukter, fullkornsprodukter och inälvsmat är bra källor till zink. Upptaget av zink underlättas av animaliska proteiner. Även musslor, ost och nötter är rika på zink.

Hur mycket zink behöver vi?

Det rekommenderade intaget (RI) av zink varierar med kön och ålder, och rekommendationerna gäller för en blandad animalisk-vegetabilisk kost. Om man däremot äter mat som är strikt vegetarisk och cerealiebaserad rekommenderas ett intag som är 25-30 procent högre.

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat intag
Spädbarn 7-11 månader 3 milligram
Barn 1-3 år 4,5 milligram
Barn 4-6 år 5,8 milligram
Barn 7-10 år 7,7 milligram
Flickor 11-14 år 10,8 milligram
Pojkar 11-14 år 11,1 milligram
Flickor 15-17 år 12,2 milligram
Pojkar 15-17 år 14 milligram 
Kvinnor 18-50 år 9,7 milligram
Kvinnor 51-70 år 9,5 milligram
Kvinnor över 70 år 9,3 milligram
Män 18-50 år 12,7 milligram
Män 51-70 år 12,4 milligram
Män över 70 år 12,1 milligram
Gravida 11,3 milligram
Ammande 12,6 milligram

Zinkbrist

Risken för zinkbrist är låg i Sverige. Brist på zink hos barn ger tillväxthämning och störd utveckling. Brist hos vuxna ger hudförändringar, försämrad sårläkning och försämrad aptit.

Kan man få i sig för mycket zink?

Europeiska Livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) har fastställt en övre gräns för säkert intag (UL, upper level) för vuxna till 25 milligram zink per dag.

 Källor

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-05-02