Kalcium

Liten bit hårdost och lite riven ost

Kalcium är ett livsnödvändigt grundämne. Kalcium behövs bland annat då skelett och tänder bildas samt vid blodkoagulering och nervfunktion.

Den mänskliga kroppen består av cirka 1-2 procent kalcium och 99 procent av allt kalcium finns bundet i ben och tänder. Det fria kalciumet spelar roll för en rad processer i och mellan kroppens celler. Därför är koncentrationen av kalcium i blodet strikt reglerat genom ett samspel mellan tarmen, njurar och skelett.  Bland annat regleras koncentrationen av parathormon och vitamin D3.

Hur får vi i oss kalcium?

Kalcium finns i de flesta livsmedel. Allra mest finns i mjölkprodukter, bladgrönsaker och nötter. Vegetabiliska alternativ till mjölk är ofta berikade med kalcium.

Hur mycket kalcium behöver vi?

Det rekommenderade intaget (RI) per dag varierar med kön och ålder:

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat intag
Spädbarn 7-11 månader 310 milligram
Barn 1-3 år 450 milligram
Barn 4-10 år 800 milligram
Barn 11-17 år 1150 milligram
Vuxna 18-24 år 1000 milligram
Vuxna över 25 år 950 milligram
Gravida och ammande 950 milligram 

Kalciumbrist

Långvarig brist på kalcium kan orsaka benskörhet. Hos barn kan det leda till tillväxthämning.

Kan man få i sig för mycket kalcium?

Kalcium kan överdoseras genom intag av kosttillskott vilket i kombination med högt intag av vitamin D kan leda till hyperkalcemi, förkalkning av kroppens vävnader, njursten och njurskador. En övre gräns för säkert intag (UL, upper level) av kalcium för vuxna är satt till 2 500 mg per dag.

Källor

 

 

Salt och mineraler

Senast granskad 2024-04-25