NRL Koagulaspositiva stafylokocker och dess enterotoxin

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium för koagulaspositva stafylokocker och dess enterotoxin.

Livsmedelsverkets NRL-funktion innefattar koagulaspositiva stafylokocker i livsmedel och SVA är utsett som motsvarande nationellt referenslaboratorium för foder. Som nationella referenslaboratoriet för koagulaspositiva stafylokocker deltar Livsmedelsverket i det europeiska nätverk av NRL som styrs från det europeiska referenslaboratoriet (EURL) som är beläget vid ANSES, motsvarande Livsmedelsverket i Frankrike.

Livsmedelsverket analyserar koagulaspositiva stafylokocker och dess enterotoxiner på livsmedelsprover framför allt i samband med utbrottsutredningar. Årligen skickar också EURL ut övningsprover till alla NRL i medlemsländerna.

Inom ansvaret som NRL ingår även stötta analyslaboratorierna som utför analys av koagulaspositva stafylokocker och dess enterotoxin i Sverige. Koagulaspositiva stafylokocker finns som processhygienkriterium för olika typer av ost, mjölk- och vasslepulver samt skalade kokta skaldjur i förordning (EG) nr 2073/2005. Kontrollen görs i enlighet med Europeisk lagstiftning och analyserna utförs på ett officiellt laboratorium (OFL).

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2024-05-30