EU-godkända anläggningar

Fr o m 1 januari 2024 visas anläggningslistorna via TRACES (Trade Control and Expert System). TRACES är EU:s gemensamma digitala plattform för att trygga möjligheten att spåra och övervaka bland annat sändningar av levande djur, växter och foder samt animaliska, ekologiska, växt- och träprodukter. TRACES används både i handel på den inre marknaden mellan EU-länderna (djur och animaliska produkter) och vid import/export från länder utanför EU.

Lista över EU-godkända anläggningar

Listan här nedan är uppdaterad enbart fram till 31 december 2023.

Svenska anläggningar / Swedish establishments