Franska Polynesien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Franska Polynesien.

Ansvarig myndighet i Franska Polynesien

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Franska Polynesien är Direction de la biosécurité de la Polynésie française

Glass

Myndigheten i Franska Polynesien har meddelat att glass som innehåller mjölkprodukter kan exporteras via generella intyget LIVS 220 tillsammans med ett företagscertifikat (manufacturer’s certificate) i vilket producenten intygar på att de ingående mjölkprodukterna har behandlats med värmebehandling som åtminstone motsvarar pastörisering. Innan export sker bör företag kontrollera med sin importör hur detta företagscertifikat ska utformas. Myndigheten i Franska Polynesien har meddelat att detta företagscertifikat inte behöver valideras av företagets myndighet.

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Export och villkor per land

Senast granskad 2021-05-24