Kanada

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kanada. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Kanada

Ansvarig myndighet i Kanada för import av livsmedel är Canadian Food Inspection Agency (CFIA). Importkrav och olika länders status om godkännande för olika livsmedel kan du hitta på CFIAs webbplats. I Kanadas system AIRS kan du söka importkrav för din produkt via tullnumret. Om export av livsmedlet inte sker inom 5 år från Sverige så förlorar Sverige sitt exportgodkännande för dessa produkter. Sändningar med animaliska livsmedel måste medföljas av ett exportintyg där de flesta hittas i Traces. 

Registrering anläggningar för export av kött 

Anläggningar vars produkt exporteras till Kanada ska vara registrerads vid den kanadensiska myndigheten CFIA med hjälp av Livsmedelsverket. Alla anläggningar i kedjan måste registreras vid CFIS och måste ha Livsmedelsverket som kontrollmyndighet. Produktion och export kan ske efter det datum som anläggningen visas på CFIA: s webbplats. 

Färskt griskött

För export av färskt (kylt/fryst) griskött måste anläggningar registreras hos myndigheten CFIA (se högre upp). De anläggningar i Sverige som för närvarande får exportera finns publicerade på CFIA's webbplats. Övriga anläggningar som vill bli godkända för export till Kanada ska kontakta Livsmedelsverket, se Kontaktuppgifter nedan. Sändningar ska medföljas av EU harmoniserat hälsointyg som finns publicerat i Traces. Exporten måste gå genom detta system. Kontakta Livsmedelsverket för tillgång av systemet i god tid innan export startas.

Med anledning av utbrottet av Afrikansk Svinpest i Sverige har myndigheten CFIA meddelat att regionalisering gäller men att det krävs ett tilläggsintyg vid import av färskt, ej värmebehandlat griskött. I januari 2024 uppdaterades tilläggsintyget som du hittar längst ner på denna sidan och som ska medfölja det EU-harmoniserade intyget. Äldre version av tilläggsintyget kan användas under en övergångsperiod fram till 14 april 2024.

 

Färskt nötkött

För export av färskt (kylt/fryst) nötkött måste anläggningar registreras hos myndigheten CFIA (se högre upp). De anläggningar i Sverige som för närvarande får exportera finns publicerade på CFIA's webbplats. Övriga anläggningar som vill bli godkända för export till Kanada ska anmäla intresse till Livsmedelsverket via ansökningsblankett LIVS150, se Kontaktuppgifter nedan. Sändningar ska medföljas av EU harmoniserat hälsointyg som finns publicerat i Traces. Exporten måste gå genom detta system. Kontakta Livsmedelsverket för tillgång av systemet i god tid innan export startas.

OBS! Om svensk råvara kan komma att användas till att producera malet kött i Kanada, krävs provtagning för E.coli O157:H7/NM i Sverige.

Färskt fjäderfäkött

Importkraven för dessa produkter kan hittas i datasystemet AIRS. Sändningar ska medföljas av  EU harmoniserat intyg för färskt (kylt/fryst) fjäderfäkött som finns publicerat i  Traces NT.  Exporten måste gå genom detta system. Kontakta Livsmedelsverket för tillgång av systemet i god tid innan export startas.

Kanada har infört nytt krav på extra certifiering vid export av icke värmebehandlat fjäderfäkött. Ett tilläggsintyg ska utfärdas vid utbrott av högpatogen fågelinfluensa (HPAI) i landet de senaste 90 dagarna före export. Tilläggsintyget hittar du längst ner på denna sidan och ska medfölja det EU harmoniserade intyget.

Anläggningar måste registreras för export vid myndigheten CFIA.

Värmebehandlade köttprodukter av gris

För export av värmebehandlade köttprodukter av gris måste anläggningar registreras hos myndigheten CFIA (se längst upp). Sändningar ska medföljas av hälsointyget (LIVS 188) som Livsmedelsverket har tagit fram i samråd med myndigheten CFIA. 

EU Kommissionen förhandlar med Kanada om ett överenskommet harmoniserat intyg för processat kött från gris, nöt och fjäderfä som kommer publiceras i Traces. Exporten måste gå genom detta system. Kontakta Livsmedelsverket för tillgång av systemet i god tid innan export startas.

Fiskprodukter

Ett harmoniserat exportintyg mellan EU och Kanada finns tillgängligt i Traces. Intyget avser export av fisk till detaljhandel och restaurang i Kanada. Pastöriserad fiskrom kan skickas till Kanada utan exportintyg. Livsmedelsverket rekommenderar dock att ett intyg används ifall produkten måste sändas tillbaka till EU. Kanada har publicerat en lista över fiskarter mottagliga för vissa sjukdomar som stöd till företag och inspektörer, se "Susceptible species of aquatic animals".

Mjölkprodukter

Information om export av mjölkprodukter till Kanada kan hittas på myndighetens hemsida. För vissa mjölkprodukter ställer inte Kanada ett krav på hälsointyg. För att veta mer specifikt vilka importkrav som gäller för din produkt så kan du söka i Kanadas datasystem AIRS. Se länk högst upp på sidan. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Kanada kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet

Flertalet harmoniserade EU exportintyg finns i Traces för användning.

LIVS 188 har förhandlats direkt med Kanada, pdf filerna är här:

LIVS 188 - Kanada - Produkter av griskött
LIVS 440 - Kanada - Tilläggsintyg fjäderfäkött
LIVS 454 - Kanada - Tilläggsintyg griskött

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-01-23