Echinococcus multilocularis (Rävens dvärgbandmask)

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en parasit som är ovanlig i Sverige men förekommer i många områden på norra halvklotet. I Europa är den vanligast i södra delarna av Centraleuropa samt Östeuropa och Baltikum. Det är ovanligt att människor smittas.

Vad är Echinococcus multilocularis?

Parasiten Echinococcus multilocularis, även kallad Rävens dvärgbandmask, är en bandmask som lever i tarmen hos främst rävar. Räven visar inga tecken på sjukdom men kan sprida parasitens ägg med sin avföring.

Avföringen med parasitägg kan på så sätt smitta andra djur och i sällsynta fall även människor. Om människor får i sig ägg av Echinococcus multilocularis kan dessa utvecklas och orsaka den ovanliga, men mycket allvarliga, sjukdomen alveolär echinococcos.

Ingen person har hittills rapporterats blivit smittad i Sverige.

Var finns Echinococcus multilocularis?

Echinococcus multilocularis förekommer i flera områden på norra halvklotet. I Europa finns den främst i de södra delarna av Centraleuropa samt i Östeuropa och Baltikum. Utbredningen har ökat under det senaste decenniet. I Sverige är parasiten mycket ovanlig. De fåtal svenska fynd som påvisats har hittats i rävar, rävspillning eller sorkar.

Människor kan infekteras om de får i sig ägg från parasiten. Möjliga smittvägar kan vara direktkontakt med smittade rävar eller deras avföring. Det kan också vara kontakt med förorenad jord, livsmedel eller vatten eller kontakt med infekterade hundar. Hittills finns inget som pekar på att risken att bli sjuk ökar om du äter vilda bär.

Symtom

Infektion med Echinococcus multilocularis kan orsaka sjukdomen alveolär echinococcos, en obotlig sjukdom som kräver livslång behandling. Parasiten angriper främst levern där den bildar tumörliknande knölar.

Den kan också spridas till andra närliggande organ. Sjukdomen kan orsaka olika symtom beroende på knölarnas placering och storlek, exempelvis kan man få besvär från buken och med gulsot. Inkubationstiden för sjukdomen kan vara flera år, från 5 upp till 15 år.

Särskilda riskgrupper

Alla som får i sig Echinococcus multilocularis kan infekteras.

Så minskar du risken att bli sjuk

  • Hittills finns inget som pekar på att risken för att bli sjuk ökar om du äter vilda bär. Parasiten är därför i sig inget skäl till att bär, svamp och grönsaker som plockas i Sverige måste sköljas eller kokas innan de äts.
  • Däremot kan det generellt vara lämpligt att skölja eller koka svamp och grönsaker innan man äter dem. Detta för att till exempel få bort jordrester och eventuella sjukdomsframkallande mikroorganismer.
  • Kokning dödar parasiten, men den överlever djupfrysning.

Parasiter

Senast granskad 2018-09-12