Fisk - musslor - blanketter

Livsmedelsverket har tagit fram tre e-tjänster under rubriken Fisk - musslor och därför har dessa blanketter tagits bort från listan.

Vid ansökan om godkännande av fiskanläggning behöver både blankett med basuppgifter LIVS 099 och relevant bilaga Fisk LIVS 002 eller Övriga inklusive Musslor LIVS 094 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket (endast de sidor i bilagorna som är ifyllda behöver skickas in).
Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket alternativt enligt bifogad fullmakt för VD eller annan person).

Senast granskad 2023-11-09