Fisk - musslor

På denna sida hittar du e-tjänster och blanketter som berör dig som hanterar och handlar med fisk och musslor.

Vid ansökan om godkännande av fiskanläggning behöver både blankett med basuppgifter LIVS 099 och relevant bilaga Fisk LIVS 002 eller Övriga inklusive Musslor LIVS 094 fyllas i och skickas in till Livsmedelsverket (endast de sidor i bilagorna som är ifyllda behöver skickas in).
Ansökan ska undertecknas av behörig företrädare (firmatecknare enligt de uppgifter som finns registrerade hos Bolagsverket alternativt enligt bifogad fullmakt för VD eller annan person).

Senast granskad 2024-04-12