Föreskrifter i nummerordning 2008

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2008.

LIVSFS Status Ämne 
2008:15

Ändrar LIVSFS 2005:20
Gällande

Livsmedelshygien

2008:14

Ändrar LIVSFS 2004:27
Upphävd genom
LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

2008:13

 Gällande

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar

2008:12

Upphävd genom
LIVSFS 2011:14

Import, sammansatta produkter

2008:11

Upphäver LIVSFS 2006:22
Inte gällande

Bekämpningsmedel

2008:10

Ändrar/omtryck av LIVSFS 2001:37
Gällande

Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter

2008:9

Ändrar LIVSFS 2004:27
Upphävd genom
LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

2008:8

Ändrar LIVSFS 2006:22
Upphävd genom
LIVSFS 2008:11

Bekämpningsmedel

2008:7

Ändrar LIVSFS 2003:2
Upphävd genom
LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

2008:6

Ändrar LIVSFS 2006:22
Upphävd genom
LIVSFS 2008:11

Bekämpningsmedel

2008:5

Ändrar SLVFS 1994:50
Upphävd genom
LIVSFS 2016:6

Export, modersmjölksersättning och tillskottsnäring

2008:4

Ändrar SLVFS 2000:14
Upphävd genom
LIVSFS 2016:7

Livsmedel för särskilda grupper, särskilda näringsändamål

2008:3

Ändrar/omtryck SLVFS 2000:15
Upphävd genom
LIVSFS 2019:1

Livsmedel för särskilda grupper, speciella medicinska ändamål

2008:2

Upphävd genom
LIVSFS 2020:6

Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning

2008:1

Ersätter LIVSFS 2007:1

Förteckning över gällande föreskrifter

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2022-03-16