Föreskrifter i nummerordning 2005

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2005.

LIVSFS Status Ämne 

2005:28

Ändrar LIVSFS  2003:2 Upphävd genom LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

2005:27

Ändrar/omtryck SLVFS 1998:8
Gällande

Läkemedelsrester, restsubstanser

 2005:26

Ändrar/omtryck SLVFS 1998:4
Upphävd genom LIVSFS 2013:10

Ekologiska livsmedel

 2005:25

Ändrar LIVSFS 2004:3 Upphävd genom LIVSFS 2020:1

Import, animaliska livsmedel

 2005:24

Upphäver ett flertal föreskrifter
Inte gällande

Upphävande av 32 föreskrifter om livsmedelshygien, offentlig kontroll och avgifter

 2005:23

Upphävd genom LIVSFS 2006:21

 Avgifter

 2005:22

Upphäver LIVSFS 2005:13
Gällande

Handel inom EU, animaliska livsmedel

 2005:21

 Gällande

Offentlig kontroll

 2005:20

 Gällande

Livsmedelshygien

 2005:19

Ändrar LIVSFS 2004:14
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel

 2005:18

Ändrar LIVSFS 2004:27 Upphävd genom LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

 2005:17

Ändrar/omtryck LIVSFS 2003:43
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Hönsägg

 2005:16

Ändrar LIVSFS 2004:14
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel

 2005:15

Ändrar LIVSFS 2004:27
Upphävd genom LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning

 2005:14

Ändrar LIVSFS 2003:2
Upphävd genom LIVSFS 2011:7

Material i kontakt med livsmedel

 2005:13

Upphäver SLVFS 1998:39
Upphävd genom LIVSFS 2005:22

Handel inom EU, animaliska livsmedel

 2005:12

Ändrar/omtryck SLVFS 1998:4
Upphävd genom LIVSFS 2013:10

Ekologiska livsmedel

 2005:11

 Gällande

Alkoholhaltiga drycker, cider

 2005:10

Ändrar SLVFS 2001:30
Upphävd genom LIVSFS 2022:12

Dricksvatten 

 2005:9

Upphäver SLVFS 1989:2
Gällande

Livsmedelsinformation till konsumenterna/märkning, Nyckelhålet

 2005:8

Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom LIVSFS 2005:24

Slakt av tamboskap och hägnat vilt 

 2005:7

 Gällande

Offentlig kontroll, epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott 

 2005:6

Ändrar SLVFS 1993:36 
Upphävd genom LIVSFS 2012:3

Främmande ämnen

 2005:5

Ändrar LIVSFS 2002:47 
Upphävd genom LIVSFS 2014:4

Märkning

 2005:4

Ändrar LIVSFS 2004:14 
Upphävd genom LIVSFS 2006:22

Bekämpningsmedel 

 2005:3

Upphäver SLVFS 1999:34  Upphävd genom LIVSFS 2009:3

Läkemedelsrester, karenstider

 2005:2

Ändring/omtryck 1990:10
Upphävd genom LIVSFS 2005:24 

Offentlig kontroll

 2005:1

 Ersätter LIVSFS 2004:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-01-16