Naturliga gifter (toxiner) - analys

Massor av musslor på klippa vid havet

Livsmedelsverket analyserar olika toxiner, till exempel biotoxiner i musslor, cyanotoxiner i vatten, glykoalkaloider i potatis samt mykotoxiner och bakterietoxiner i många olika livsmedelstyper.

Toxiner är giftiga kemiska ämnen som bildas genom naturliga processer inom levande celler eller organismer – växter, mikroorganismer och djur. Det finns ett mycket stort antal toxiner. Vissa av dem räknas till de mest giftiga kemiska ämnen som vi känner till.

Ackrediterade metoder

Nedan listas de ackrediterade metoder Livsmedelsverket har för analys av toxiner. De toxiner som ingår i analyslistan är i de flesta fall sådana som har gränsvärden och därför analyseras kvantitativt inom programmen för livsmedelskontroll.

Utöver de listade metoderna har Livsmedelsverket ett antal vilande LC-MS metoder som kan sättas upp och eventuellt ackrediteras vid behov: Svampgiftet orellanin från giftspindelskivling, bakteriertoxinerna cereulid från Bacillus cereus, SEA och SEB från Staffylokockus aureus, alkaloiden lupanin från lupinfrö, aminosyran beta-metylaminoalanin (BMAA) och tetrodotoxin (TTX) i musslor och ostron.

Kontakta oss för prisuppgift och analysfrekvens för de analyser vi kan erbjuda och/eller mer information. Kontakt med laboratoriet ska alltid ske innan prov kan skickas in.

Joakim Engman

Enhetschef, Enheten för naturliga gifter och metaller
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Ämne Analysteknik
Marina biotoxiner (DSP-Lipofila toxingruppen) i musslor och ostron LC-MS/MS
Marina biotoxiner (ASP-Domorinsyra) i musslor och ostron LC-MS
Marina biotoxiner (PSP-hydrofila toxingruppen) i musslor och ostron HPLC-FLD
Akvatiska biotoxiner (anatoxin A, cylindrospermopsin,mikrocystiner) i råvatten och dricksvatten LC-MS/MS
Glykoalkaloider (solanin, chaconin) i potatis LC-MS/MS
Mykotoxiner (deoxynivalenol, zearalenon, ochratoxin A, T2-toxin, HT2-toxin) i spannmål och spannmålsprodukter inkl ris LC-MS/MS
Mykotoxiner (aflatoxin B1B2G1G2 och ochratoxin A) i nötter och fröer LC-MS/MS
Mykotoxiner (aflatoxin B1B2G1G2 och ochratoxin A) i russin och annan torkad frukt HPLC/FLD
Mykotoxiner (ochratoxin A) i kaffe HPLC/FLD
Mykotoxiner (aflatoxin M1) i mjölk HPLC/FLD
Mykotoxiner (patulin) i juice och mos HPLC/UV
Histamin i fisk och fiskeriprodukter LC MS/MS

Laboratorietjänster

Senast granskad 2023-08-22