Föreskrifter i nummerordning 2003

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2003.

LIVSFS Status Ämne 

2003:46

Ändrar SLVFS 1999:29 Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Avgifter, tillsyn vid anläggningar som hanterar fiskvaror

2003:45

Upphäver SLVFS 1993:29
Gällande

Mineralvatten och källvatten

2003:44

Ändrar SLVFS 2001:30
Upphävd av LIVSFS 2022:12

Dricksvatten
2003:43

Upphäver SLVFS 1998:13
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Hönsägg
2003:42

Ändrar LIVSFS 2002:47
Upphävd genom
LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenter, märkning
2003:41

Ändrar LIVSFS 2003:21
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Kollagen och gelatin
2003:40

Upphäver LIVSFS 2003:20
Inte gällande

Tillsatser
2003:39

Upphäver SLV 1972:23, SLVFS 1984:7 och LIVSFS 2002:46
Gällande

Mjölk och ost
2003:38

Ändrar SLVFS 1991:12
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Avgifter, tillstånd eller godkännanden
2003:37

Ändrar LIVSFS 2002:43
Upphävd genom
LIVSFS 2004:14

Bekämpningsmedel
2003:36

Upphäver LIVLSFS 2003:30
Upphävd genom
LIVSFS 2003:36

Import, paranötter med skal från Brasilien
2003:35

Upphäver LIVSFS 2003:29
Upphävd genom
LIVSFS 2003:35

Import, chili och chiliprodukter
2003:34

Ändrar SLVFS 2000:12
Upphävd genom
LIVSFS 2003:15

Import, jordnötter från Egypten
2003:33

Ändrar LIVSFS 2002:39
Upphävd genom
LIVSFS 2003:15

Import, fikon, hasselnötter och pistaschmandlar från Turkiet
2003:32

Ändrar SLVFS 1997:40
Upphävd genom
LIVSFS 2003:15

Import, pistaschmandlar med mera från Iran
2003:31

Ändrar LIVSFS 2002:38
Upphävd genom
LIVSFS 2003:15

Import, jordnötter från Kina
2003:30

Upphävd genom
LIVSFS 2003:36

Import, paranötter med skal från Brasilien
2003:29

Upphävd genom
LIVSFS 2003:35

Import, chili och chiliprodukter
2003:28

Ändrar SLVFS 1999:34
Upphävd genom
LIVSFS 2005:3

Läkemedelsrester, karenstider

2003:27
bilaga 1

Ändrar LIVSFS 2002:43
Upphävd genom
LIVSFS 2004:14

Bekämpningsmedel
2003:26

Upphäver SLVFS 1998:10
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Provtagning och undersökning av prover med mera i den offentliga kontrollen
2003:25

Ändrar SLVFS 1998:8
Gällande

Läkemedelsrester, restsubstanser
2003:24

Upphäver SLVFS 1991:29
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Spannmål och spannmålsprodukter som producerats inom landet
2003:23

Ändrar SLVFS 2000:25
Upphävd genom
LIVSFS 2009:13

Offentlig kontroll, rapportering
2003:22

Ändrar SLVFS 1996:17
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Malet kött och köttberedningar
2003:21

Upphäver SLVFS 1993:32
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Kollagen och gelatin
2003:20

Upphäver SLVFS 1999:22
Upphävd genom
LIVSFS 2007:15

Tillsatser
2003:19

Ändrar SLVFS 1993:34
Upphävd genom
LIVSFS 2012:4

Aromer
2003:18

Upphäver SLVFS 1993:22
Gällande

Varustandarder, juice och nektar
2003:17

Upphäver SLVFS 1993:23
Gällande

Varustandarder, sylt, gelé och marmelad
2003:16

Upphäver SLVFS 1993:27
Gällande

Varustandarder, kondenserad mjölk och mjölkpulver
2003:15

Upphäver 1987:20, 1993:5, 1997:40, 2000:12, 2002:11, 2002:38, 2002:39
Upphävd genom
LIVSFS 2011:14

Import, vegetabiliska livsmedel 
2003:14

Ändrar SLVFS 1993:19
Upphävd genom
LIVSFS 2004:27

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
2003:13

Upphäver SLVFS 1993:25
Gällande

Varustandarder, kakao- och chokladvaror
2003:12

Ändrar LIVSFS 2002:46
Upphävd genom
LIVSFS 2003:39

Tillsatser
2003:11

Upphäver SLVFS 1993:24
Gällande

Varustandarder, socker
2003:10

Upphäver SLVFS 1993:26
Gällande

Varustanarder, honung
2003:9

Upphävd genom LIVSFS 2023:3 

Kosttillskott
2003:8

Upphäver SLVFS 1997:38
Inte gällande

Utlämnande av animaliskt avfall
2003:7

Ändrar LIVSFS 2002:47
Upphävd genom
LIVSFS 2014:4

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
2003:6

Ändrar SLVFS 1993:19
Upphävd genom
LIVSFS 2004:27

Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning
2003:5

Ändrar SLVFS 1998:26
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Levande tvåskaliga blötdjur
2003:4

Upphäver SLVFS 1995:3
Inte gällande

Genetiskt modifierade organismer, GMO
2003:3

Ändrar SLVFS 1996:32
Upphävd genom
LIVSFS 2005:24

Slakt av tamboskap och hägnat vilt
2003:2

Upphäver SLVFS 1993:18
Inte gällande

Material i kontakt med livsmedel
2003:1

Ersätter LIVSFS 2002:1

Livsmedelsverkets förteckning över gällande föreskrifter 

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-07-03