Kontakt

018-17 55 00
Växelns öppettider: 8:00 - 16.00
Registraturen: 9.00-11.00 samt 13.00-15.00. Torsdagen den 4 maj endast 9.00-11.00
Adress: Livsmedelsverket, Box 622, SE-751 26 Uppsala
Fax: 018-10 58 48

livsmedelsverket@slv.se

Livsmedelsverket är en statlig myndighet. Om du skickar e-post, post eller fax till oss blir det en allmän handling som i regel är offentlig. Vi registrerar och sparar det du skriver.

Frågor till Upplysningen

Generella frågor om mat och hälsa eller frågor som rör kontroll och regler kan du ställa via vårt forum Frågor och Svar. Telefonfrågor besvarar vi tisdag till torsdag 9.00-11.00.

Besök

Receptionen: 8.00-16.00 Hamnesplanaden 5, Uppsala
Godsmottagningen: 8.00-11.30 samt 13.00-16.00 Strandbodgatan 4, 753 23 Uppsala

Kontaktuppgifter chefer

Trycksaksförsäljning 08-449 88 29

Öppen måndag till fredag, 8.00-12.00 samt 13.00-16.00

Kompetensprovningar: pt-micro@slv.se
Referensmaterial: rm-micro@slv.se

Misstänkta biverkningar av kosttillskott

Biblioteket

Senast granskad 2017-03-30