Sesam – allergener att tänka på för företag

Sesamfrö och sesamolja finns bland annat i viss asiatisk mat, bageriprodukter och konfektyr. Allergi mot sesam förekommer och det finns därför särskilda märkningskrav för sesam.

Symtomen vid sesamallergi kan vara hudreaktioner, kräkningar, svullnad i ansiktet och astma. Även anafylaktiska reaktioner finns beskrivna.

Sesamfrö och sesamolja används för smakens skull och som garnering i flera olika typer av livsmedel. Exempel på detta är bakverk, konfektyrer, bageriprodukter (bröd, hamburgerbröd, riskakor), panering av fisk, sushi, pastasåser, vegetariska rätter och röror samt pesto.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller sesamfrö samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).

Restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, ska kunna uppge om maten innehåller sesamfrö. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av sesam

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll.

Testkit för kvantitativ analys av sesam finns kommersiellt tillgängliga. 

Sesamfrö kan även identifieras med specifika DNA-metoder. Positivt resultat indikerar förekomst av sesamfrö.

Allergiska reaktioner / Doser

Till Livsmedelsverket har fyra fall rapporterats, där sesamfrö har orsakat oväntade allergiska reaktioner. I två fall var det riskakor, som förorenats under tillverkning. I ett fall var det en pastasås, som innehöll sesamfrö som inte deklarerades. I det fjärde fallet serverades fisk panerad med sesamfrö i en skolmatsal till en allergisk pojke.
De halter av sesamfröprotein, som förekommit i livsmedel, liksom de doser som har orsakat allergiska reaktioner har inte fastställts.

Studier av allergiker under provokation har visat att allergiska reaktioner kan utlösas av 6-30 mg sesamfrö (motsvarar cirka 1-1,5 mg sesamfröprotein) och av några få ml sesamolja. Sesamfrö/sesammjöl innehåller ungefär 17-31 % protein.

 

Senast granskad 2024-04-18