Miljöförgiftad fisk

Fisk är nyttig mat. Men feta fiskar från vissa vatten innehåller miljögifter som kan vara skadliga för barn och dig som är ung, gravid, eller vill bli gravid i framtiden. Dessa fiskar kan innehålla höga halter av dioxin och PCB – gifter som våra kroppar har svårt att bryta ner, och därför kan lagras i kroppen under hela livet. I våra kostråd om miljöförgiftad fisk kan du se vilka fiskar du bör undvika. Och varför.

Vilka fiskar gäller det?

Lax

Vildfångad lax från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern, och all lax som fångats i älvarna kan innehålla höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Därför bör barn, unga, gravida, eller den som vill bli gravid i framtiden äta den här fisken högst 2–3 gånger per år. Övriga personer kan äta den en gång i veckan.

Den lax som säljs i matbutiken är oftast odlad eller vildfångad i andra hav än Östersjön. Odlade laxfiskar innehåller lägre halter miljöföroreningar, även om de odlats i Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Men läs alltid på förpackningen, eller fråga i butiken, var fisken kommer ifrån.

Strömming/sill (inklusive böckling)

Strömming och sill är samma fiskart. Men söder om Kalmar kallas den för sill, och norr om Kalmar kallas den för strömming. Strömming/sill från Östersjön och Bottniska viken kan innehålla höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Därför bör barn, unga, gravida, eller den som vill bli gravid i framtiden äta den här fisken högst 2–3 gånger per år. Övriga personer kan äta den en gång i veckan.

Den mesta sill som säljs i matbutikerna kommer inte från Östersjön och innehåller därför lägre halter av miljögifter. Men läs alltid på förpackningen, eller fråga i butiken, var fisken kommer ifrån.

Öring

Vildfångad öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern kan innehålla höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Därför bör barn, unga, gravida, eller den som vill bli gravid i framtiden äta den här fisken högst 2–3 gånger per år. Övriga personer kan äta den en gång i veckan.

Röding

Vildfångad röding från Vättern kan innehålla höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Därför bör barn, unga, gravida, eller den som vill bli gravid i framtiden äta den här fisken högst 2–3 gånger per år. Övriga personer kan äta den en gång i veckan.

Sik

Vildfångad sik från Vänern och Vättern kan innehålla höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Därför bör barn, unga, gravida, eller den som vill bli gravid i framtiden äta den här fisken högst 2–3 gånger per år. Övriga personer kan äta den en gång i veckan.

Ål

All ål kan innehålla höga halter av miljögifterna dioxin och PCB. Därför bör barn, unga, gravida, eller den som vill bli gravid i framtiden äta den här fisken högst 2–3 gånger per år. Övriga personer kan äta den en gång i veckan.

Därför är dioxin och PCB skadligt för hälsan

Det är bra och nyttigt att äta fisk, men vissa fiskar innehåller förhöjda halter av miljögifter som exempelvis dioxin och PCB. Dioxiner och PCB är gifter som våra kroppar har svårt att bryta ner, och därför kan lagras i kroppen under hela livet. Studier visar att ett intag av höga halter av dioxiner och PCB under fosterstadiet och nyföddhetsperioden kan bland annat påverka spermiekvaliteten vid vuxen ålder, nivåerna av sköldkörtelhormoner samt tandemaljen. Ämnena misstänks också kunna påverka hjärnans utveckling, immunförsvaret samt orsaka cancer.

Miljöpåverkan och miljömärkningar

Andra miljöföroreningar

Senast granskad 2023-06-19