Transfett

Att få i sig mycket transfett ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det bra att mängden industriellt framställt transfett sjunkit kraftigt under de senaste åren så att halterna i livsmedel är mycket låga.

Vad är transfett?

Transfett bildas naturligt i små mängder hos idisslande djur. Det kan även bildas om flytande växtoljor "delvis härdas". Härdning är en teknik som används i livsmedelsindustrin för att göra fettet hårdare så att produkterna får önskad sprödhet, fasthet och smältpunkt. Den ökar även hållbarheten. Om oljorna härdas fullt ut omvandlas de omättade fettsyrorna i oljan till mättade, om härdningen är ofullständig kan transfettsyror bildas.

Var finns transfett?

Under de senaste åren har mängden industriellt framställt transfett sjunkit kraftigt. Den främsta källan till transfett är i stället de mycket små mängder som finns naturligt i mjölkprodukter och i kött från kor och får. Även om vi i Sverige äter mycket av mjölkprodukter blir det totalt en liten mängd transfett.

Hur mycket transfett får vi i oss?

Utifrån uppgifter om vad maten innehåller i undersökningen Matkorgen 2022, går det att uppskatta intaget i Sverige till knappt 2 gram transfett per person och dag. Av det är det mesta naturligt transfett, till exempel från feta mejeriprodukter, medan industriellt transfett utgör en liten del.

Enligt de näringsrekommendationer som gäller i Sverige, NNR 2023, bör intaget av transfettsyror vara så lågt som möjligt. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar att högst en procent av energiintaget ska komma från transfetter och svenskarnas beräknade genomsnittskonsumtion ligger under denna nivå. Inom EU får mängden av industriellt framställt transfett i livsmedel inte överskrida 2 gram per 100 gram fett. 

Olika sorters transfett

En vanlig fråga är om industriellt bildat transfett är farligare än naturligt transfett, som finns i kött och mjölkprodukter. Utifrån de vetenskapliga studier som finns verkar det inte vara någon skillnad mellan hur naturligt transfett och industriellt transfett påverkar kroppen.

Hälsoeffekter av transfett

Transfett höjer halten av det onda LDL-kolesterolet i blodet och minskar halten av det goda HDL-kolesterolet. Det ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdom. Enligt Efsa som gått igenom det vetenskapliga underlaget kan transfett öka risken för hjärt- och kärlsjukdom mer än motsvarande mängd mättat fett. Mättat fett har dock större betydelse för risken för hjärt- och kärlsjukdom eftersom vi får i oss tio gånger mer mättat fett än transfett.

Senast granskad 2024-06-17