Märkning av ekologisk mat

Beroende på hur en produkt har producerats och vilka ingredienser den innehåller kan den märkas på tre olika sätt. Antingen kan hela produkten få märkas som ekologisk, eller så kan enstaka ingredienser få märkas som ekologiska. Dessutom finns särskilda regler för livsmedel som innehåller jakt- och fiskeprodukter. Här beskrivs vad som gäller för de olika märkningarna.

Produkter som får säljas som ekologiska

Sammansatta livsmedel som innehåller minst 95 procent ekologiska ingredienser  ska märkas enligt följande:

 • I varubeteckningen får du ange att produkten är ekologisk.
 • I ingredienslistan ska du ange vilka ingredienser som är ekologiska.
 • Produkten ska märkas med EU:s logotyp för ekologisk produktion, om produkten är producerad inom EU. För importerade ekologiska produkter får man frivilligt använda EU:s logotyp.
 • Produkten ska märkas med kodnumret på det kontrollorgan som har kontrollerat det sista steget i produktionen och märkningen. Kodnumret ska placeras i samma synfält som EU:s ekologiska logotyp - om den används. 

 

När du märker dina produkter med EU-logotypen ska du även ange ursprung på de ekologiska ingredienserna enligt följande:

 • "EU-jordbruk" när jordbruksråvaran har producerats i EU.
 • "Icke-EU-jordbruk" när jordbruksråvaran har producerats utanför EU.
 • "EU/icke-EU-jordbruk" när en del av jordbruksråvarorna har producerats inom EU och en annan del har producerats utanför EU.

Det går bra att byta ut eller komplettera "EU" eller "Icke-EU" mot ett specifikt land, eller specifikt land och region, om alla jordbruksråvaror har producerats i ett och samma land och i förekommande fall i samma region, till exempel "Svenskt jordbruk". Ursprunget på de ekologiska ingredienserna ska placeras direkt under kodnumret.

Produkter  som innehåller ekologiska ingredienser – så kallad ingrediensmärkning

Sammansatta livsmedel som innehåller mindre än 95 procent ekologiska ingredienser får inte märkas som ekologiska. Om en eller några av ingredienserna i en produkt är ekologiska kan så kallad ingrediensmärkning användas. Det kan till exempel vara ekologisk mjölk som ingår i en smaksatt yoghurt. För sådana livsmedel gäller följande:

 • Du får inte ange i varubeteckningen att produkten är ekologisk.
 • I ingredienslistan får du ange vilka ingredienser som är ekologiska.
 • Den totala procentandelen ekologiska ingredienser ska anges i ingrediensförteckningen.
 • Produkten ska märkas med kodnumret på det kontrollorgan som har kontrollerat det sista steget i produktionen och märkningen.
 • Du får inte märka produkten med EU:s logotyp för ekologisk produktion.

Om du märker dina produkter med den så kallade ingrediensmärkningen ska ditt företag vara anmält till ett kontrollorgan.

Produkter med huvudingredienser från jakt eller fiske

För jakt och fiske finns ingen ekologisk produktion. Däremot får produkter från jakt eller fiske ingå tillsammans med andra ekologiska ingredienser i sammansatta produkter. Om du producerar sådana sammansatta produkter ska du anmäla ditt företag till ett kontrollorgan. Om de sammansatta livsmedlen innehåller i huvudsak ingredienser från jakt eller fiske ska de märkas enligt följande:

 • I ingrediensförteckningen, och i samma synfält som varubeteckningen, får du ange vilka ingredienser som är ekologiska. Exempelvis ”Inlagd sill med ekologisk lök och ekologiska morötter.”
 • Den totala procentandelen ekologiska ingredienser ska anges i ingrediensförteckningen. 
 • Produkten ska märkas med kodnumret på det kontrollorgan som har kontrollerat det sista steget i produktionen och märkningen.
 • Du får inte märka produkten med EU:s logotyp för ekologisk produktion.

Kontrollorganet ska framgå på produkten

Oavsett vilken märkning du använder  ska det framgå på produkten vilket kontrollorgan som har kontrollerat och certifierat företaget som har producerat produkten. Varje kontrollorgan har ett kodnummer. Något av följande kontrollorgan kan kontrollera och certifiera ekologiska företag i Sverige, och det är deras kodnummer som ska finnas på produkten:

 • Kiwa Certification AB: SE-EKO-01
 • SMAK Certifiering AB: SE-EKO-03
 • HS Certifiering AB: SE-EKO-04
 • Valiguard AB: SE-EKO-05*
 • ControlCert Scandinavia AB: SE-EKO-06
 • Intertek Certification AB: SE-EKO-08

*Valiguard AB upphör som kontrollorgan 1 januari 2022 men det kan finnas produkter på marknaden som är kontrollerade av dem en viss tid framåt.

Motsvarande märkningssystem gäller för livsmedel från andra EU-länder. EU-kommissionen publicerar årligen en lista över kontrollorgan och myndigheter i EU- och EES-länder som kontrollerar ekologiska livsmedel. I listan framgår både kontrollorganens namn och kod.

Senast granskad 2023-12-15