Kontroll för kvalitet

I Sverige ska alla kunna lita på att maten vi äter är säker. Och det är företagens ansvar att allt går rätt till i livsmedelsproduktionen. Djuren ska behandlas väl och konsumenter ska inte bli sjuka eller lurade om vad maten innehåller.

Livsmedelskontrollen är en oberoende kvalitetsstämpel som stärker förtroendet för mat producerad i Sverige, och grundar för en hållbar livsmedelsindustri. Här gör vi skillnad för många, varje dag.

Livsmedelsverket kontrollerar att företagen lever upp till lagar och regler. Men vi ska också underlätta för företagen att förstå vad som förväntas av dem, och hur de ska göra rätt. Vi utför kontroll för kvalitet i livsmedelsproduktionen.

Livsmedelskontrollen är en oberoende kvalitetsstämpel som stärker förtroendet för livsmedel producerade i Sverige, både nationellt och på export. På så sätt grundar livsmedelskontrollen också för tillväxt och en hållbar livsmedelsindustri, i hela landet.

I livsmedelskontrollen utför du ett viktigt arbete där du gör skillnad för många, varje dag.

Livsmedelskontrollen utvecklas och du kan utvecklas med den

Den offentliga livsmedelskontrollen är den oberoende kvalitetsstämpel för livsmedel som Sverige har. Och kontrollen utvecklas och moderniseras nu för att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för livsmedel producerade i Sverige.

Teknikutveckling och digitalisering förändrar och effektiviserar arbetssätt och rutiner. Samtidigt är mötet med företagen viktigast, och vi arbetar alltid för att skapa bra kontrollsituationer och ett förtroendefullt klimat mellan oss.

Den nationella livsmedelsstrategin för jobb och tillväxt uppmanar Livsmedelsverket att underlätta och skapa goda förutsättningar för livsmedelsföretagen. Den påverkar livsmedelskontrollens arbete och ger oss möjlighet att pröva synsätt och metoder, tänka nytt och förbättra. 

Mycket är på gång i livsmedelskontrollen. Som veterinär här har du möjlighet att påverka utvecklingen, och att utvecklas med den.

Arbeta i livsmedelskontrollen

Senast granskad 2023-10-09