Växtbaserade kosttillskott

Växter och växtdelar är vanliga ingredienser i kosttillskott. Växtbaserade kosttillskott kan marknadsföras som ”traditionella”, ”naturliga” eller ”fria från kemikalier”. Men att en ingrediens kommer från växtriket och därmed kan sägas vara ”naturlig” är inte detsamma som att den är riskfri eller utan biverkningar.

Utbudet av växtbaserade kosttillskott är stort. Till skillnad från läkemedel behöver kosttillskott inte godkännas innan de börjar säljas. Det finns inte heller möjlighet att kontrollera varje enskilt kosttillskott. Istället är det varje företags skyldighet att de produkter som de säljer eller tillverkar är säkra för konsumenten.

Kosttillskott kan ha höga koncentrationer av växten

Växter som ingår i kosttillskott har i många fall använts traditionellt i huskurer och beredningar. Skillnaden mellan de kosttillskott som säljs i dag och växter i traditionell användning är att koncentrationen ofta är mycket högre i kosttillskott. Dessutom äter vissa personer kosttillskott under lång tid, medan en traditionell kur oftast varar under en begränsad tid. Ju högre koncentration och ju mer man får i sig av en ingrediens, desto högre är risken för eventuella negativa effekter.

Växter är inte säkra per automatik

Ingredienser i växtbaserade kosttillskott kommer från växtriket. De har i många fall används traditionellt under lång tid. Men det betyder inte att kosttillskottet är säkert eller utan biverkningar. Det finns många giftiga ämnen som kommer från växtriket. Den tänkta positiva effekten av en traditionellt använd växt är inte heller alltid vetenskapligt bevisad.

Dessutom kan samma växt innehålla många olika verksamma ämnen, och koncentrationen kan variera stort; från planta till planta, mellan olika delar av samma växt samt beroende på när den skördas. I växtbaserade kosttillskott kan det därför vara svårt att vara säker på hur mycket av ett ämne växten faktiskt innehåller. Växtbaserade kosttillskott, liksom andra kosttillskott, kan innehålla ämnen som inte har riskvärderats. Därför går det inte alltid att säga att ett visst kosttillskott är säkert eller att den dos som anges är säker eller ens korrekt.

Ashwagandha

Växten Withania somnifera, även benämnd ashwagandha eller indisk ginseng, finns i många kosttillskott. En riskvärdering av ashwagandha har hittat möjliga effekter på flera av kroppens hormonsystem.

Ashwagandha, framförallt roten, är en populär ingrediens i ett antal kosttillskott med syfte att till exempel minska stress och förbättra sömnen. Eventuella risker med växten har diskuterats under en längre tid, och Danmarks tekniska universitet (DTU) har genomfört flera riskvärderingar där de gått igenom forskning på effekten av växten. Slutsatsen av DTU:s senaste riskvärdering är att växten kan ha effekt på till exempel sköldkörtelns hormoner samt på könshormoner. Vidare ansåg DTU att det inte har varit möjligt utifrån tillgänglig data att fastställa en nedre säker dos.

Företagen ansvarar för att produkterna är säkra

Olika länder bedömer ashwagandha olika. Företag som tillverkar eller säljer kosttillskott ansvarar själva för att kunna visa att deras produkter är säkra för konsumenterna.

Få och små studier om risker

Ashwagandha är en populär ingrediens i kosttillskott och det görs många studier av dess funktioner. De flesta studierna inriktar sig dock på de önskade effekterna av växten, och det är ovanligt med studier som inriktar sig på risker eller möjliga negativa effekter av ashwagandha. De studier som hittills gjorts har varit för små för att dra säkra slutsatser om säkerheten/riskerna med ashwagandha.

Senast granskad 2023-09-22