Schema för tillståndsansökan - konventionella ingredienser

Första tillstånd: 6 månader

  1. Företaget skickar in en fullständig ansökan till Livsmedelsverket
  2. Livsmedelsverket bedömer om tillräckliga skäl finns för att ge tillstånd.
  3. Livsmedelsverket meddelar aktören skriftligen sitt beslut.

Godkännande ges för sex månader.

Godkännandet gäller under förutsättning att företaget under denna tidsperiod meddelar Livsmedelsverket om de får kännedom om att ingrediensen finns att tillgå ekologiskt producerad.

Om företaget inkommer med sådan information omprövas beslutet och kan eventuellt återkallas. En omprövning och ett återkallande av tillståndet kan också ske om det på annat sätt framkommer att ingrediensen framställs som ekologisk i tillräcklig omfattning på marknaden.

Förlängning av tillståndet med 6 månader

  1. Företaget lämnar in en förnyad ansökan till Livsmedelsverket med uppgifter som visar att omständigheterna är oförändrade, samt med all annan efterfrågad information.
  2. Livsmedelsverket fattar ett nytt beslut om eventuell förlängning ytterligare sex månader.
  3. Om ingen ansökan inkommer till Livsmedelsverket upphör tillståndet automatiskt att gälla.

Ytterligare förlängning av tillståndet i 6 månader (kan göras en gång)

Samma förfarande som i stycket ovan.

Hantering efter 18 månader

Om företaget har kännedom om att bristen på den ekologiska ingredienser kommer att kvarstå efter 18 månader kan Livsmedelsverket anmäla till EU-kommissionen att ingrediensen inte finns tillgänglig som ekologisk på marknaden och därför bör tas upp inom kommittén som hanterar frågor inom förordningen om ekologisk produktion.

Denna kommitté utreder tillsammans med alla medlemsstater i EU möjligheten att lägga till ingrediensen till listan över tillåtna konventionella ingredienser av jordbruksursprung i ekologiska livsmedel.

För att Livsmedelsverket ska kunna skicka in ansökan till EU-kommissionen behöver företaget skicka in ett underlag som innehåller bland annat skäl till varför de behöver den konventionella ingrediensen i sin produktion samt hur de har efterforskat den som ekologisk. Eftersom processen att få upp en konventionell ingrediens på listan kan ta tid behöver företaget skicka in underlaget i samband med att Livsmedelsverket beviljat den första förlängningen.

Senast granskad 2021-12-21