Turkiet

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Turkiet. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvarig myndighet i Turkiet

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Turkiet är The Ministry of Agriculture and Forestry.

Behöriga myndigheter i Sverige vid utfärdande av intyg

Turkiska Ministry of Agriculture and Forestry har publicerat en lista över behöriga myndigheter i Sverige som utfärdar hälsointyg vid export av livsmedel. Listan nås via länken nedan. Kontrollera att din behöriga myndighet finns med på listan och har rätt namn innan intyg utfärdas.

Föranmälan av sändningar, exempelvis sammansatta livsmedel

Äggprodukter

Vid export av äggprodukter kan intyget publicerat längst ner på denna sida användas. 

Vid utbrott av fjäderfäsjukdomar kan Turkiet införa restriktioner i exporten i delar av landet. 

Mjölkprodukter

Turkiet har 2 olika hälsointyg för mjölk vid export av mjölkprodukter. Intygen är avsedda till olika produkter. Kontrollera vilket intyg som din produkt passar bäst mot i intygstexten samt i Box I.19. Kontrollera med din kund i Turkiet vad som gäller för din produkt.

Hudar för livsmedelsproduktion

Turkiets myndighets hälsointyg för hudar finns publicerat längst ner på sidan. 

Intyg för GMO frihet - inget krav längre

De officiella intygen för GMO frihet för livsmedel har avpublicerats då Turkiet har infört ny lagstiftning och tagit bort detta krav. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Turkiet kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg

Exportintygen är baserade på intygsmallar publicerade på turkiska myndighetens webbplats. Livsmedelsverket har dock inte officiellt kommunicerat intygen med turkiska myndigheten. Därför är det viktigt att du kontrollerar med din importör i landet att intyget fungerar för din produkt innan exporten sker.

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-05-16