Matsvinn i företag och organisationer

Tillagad mat i hög, kött, grönsaker med mera.

Matsvinn är mat som går bra att äta men av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan och av många olika skäl. Därför behövs också en mängd åtgärder inom olika delar av livsmedelssystemet för att komma åt problemet. Det är viktigt att även  företag och organsiationer arbetar aktivt för att minska matsvinnet.

Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. Men det som sker innan maten når konsumenten påverkar hur stort svinnet i hushållen blir. Därför behöver olika aktörer i livsmedelskedjan till exempel producenter och butiker engagera sig för att vi ska lyckas minska matsvinnet.

Senast granskad 2023-06-19