Köksredskap

Svarta köksredskap

Kan vanliga köksredskap vara giftiga? Inom EU har man upptäckt fall där skadliga ämnen från framför allt svarta köksredskap av polyamidplast, alltså nylon, läckt ut i mat. Dessa ämnen kan framkalla cancer hos försöksdjur.

Hur kan jag minska risken?

När du köper köksredskap av svart plast, fråga i affären om det finns någon garanti för att redskapen inte innehåller anilin. Om du redan har köksredskap av svart plast, fråga där du köpte dem om vad redskapen innehåller. 

Husgeråd tillverkade inom EU och som är märkta med EU:s gaffel-glassymbol är ofta av högre kvalitet, vilket minskar risken för att materialet ska innehålla skadliga ämnen. Dessa säljs ofta i specialaffärer för husgeråd.

Tips om matlagning

Hur mycket av det skadliga ämnet anilin  som läcker ut från redskap som innehåller detta, beror på hur de används. Hög temperatur, långvarig användning, feta livsmedel och fett ökar risken för att anilin ska föras över till mat som kommer i kontakt med redskapen. Vad man vet är det bara svarta köksredskap av polyamidplast som kan innehålla denna förorening.

Fördjupning

Fakta om giftiga ämnen som hittats

De farliga ämnena som upptäckts i köksredskap heter primära aromatiska aminer. Det mest uppmärksammade av dessa är anilin (MDA). Det är förbjudet att använda anilin i material som kommer i kontakt med mat.

Trots det har anilin i enstaka fall hittats i köksredskap. Hur det hamnat där är okänt, möjligen kan det komma från färgämnen eller ha använts för att härda polyamidplasten. Ämnet används framför allt inom plastindustrin, men också för att framställa insektsdödande medel, gummiprodukter, läkemedel och färger.

Hur stor är risken?

Enligt Efsa, europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, misstänks anilin kunna skada arvsanlagen och på sikt öka risken för cancer. Man bör därför undvika att få i sig detta ämne, även om det inte innebär någon omedelbar hälsorisk.

Danska och norska undersökningar visar att de flesta köksredskap inte innehåller mätbara mängder av anilin. Undersökningarna har gjorts på vispar, slevar, stekspadar och liknande av svart plast. I Sverige har det tidigare genomförts en mindre undersökning. En produkt överskred då gränsvärdet, och säljs inte längre.

Köksredskap av plast i polyamid kontrolleras vid import till EU från Kina och Hongkong.

Förpackningar och köksredskap

Senast granskad 2023-09-14