NRL Mykotoxiner och växttoxiner

Livsmedelverket är nationellt referenslaboratorium för ämnesområdet mykotoxiner (mögelgifter) och växttoxiner i livsmedel.

Som nationellt referenslaboratorium (NRL) deltar Livsmedelsverket i det nätverk som styrs från det europeiska referenslaboratoriet (EURL) som är beläget på Wageningen Food Safety Research i Nederländerna.

Analysmetoderna inom området utökas kontinuerligt med nya mykotoxiner och växttoxiner för vilka gränsvärden tillkommer i olika livsmedelsprodukter, till exempel spannmålsprodukter, kaffe, torkad frukt, nötter. EURL utvecklar, med viss hjälp av NRL i medlemsländerna, nya analysmetoder som krävs för att kunna följa den kontrollagstiftning som tas fram. Årligen skickar också EURL ut övningsprover till alla nationella referenslaboratorier i medlemsländerna.

På Livsmedelsverket utför vi analyser inom livsmedelskontrollen av mykotoxiner. En del av dessa analyser utförs även på SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt, som då är utsett som officiellt laboratorium av Livsmedelverket och årligen kontrolleras som sådant. SVA är också utsett som motsvarande nationellt referenslaboratorium för foder.

Nationella referenslaboratorium NRL

Senast granskad 2023-06-07