Diskussionsstöd vid beredskapsövningar

För att kunna höja beredskapen i en verksamhet är det centralt att ha en ständigt pågående dialog om hur man kan hantera oförutsedda händelser. Genom att öva kan man upptäcka var sårbarheter  och brister finns och genom diskussion och samverkan kan man få en samsyn på hur dessa kan hanteras och minimeras.

Förra hösten publicerade Livsmedelsverket Beredskapshandbok för offentliga måltider, en publikation som vi även distribuerade till landets samtliga kommuner och regioner. Nu har vi tagit nästa steg i vårt arbete för att stötta landets kommuner i att stärka sin beredskap för de offentliga måltiderna, och då är det centralt att verksamheten diskuterar, samverkar och övar.

För att hjälpa er att starta eller utveckla den typen av diskussioner har vi på Livsmedelsverket tagit fram ett antal olika händelser som skulle kunna drabba er verksamhet. Händelserna är indelade i tio olika kategorier och vid varje händelse finns även läshänvisningar till relevant avsnitt i Beredskapshandbok för offentliga måltider. 

Beredskap i organisationen

 1. Under helgen upptäcker kökschefen att det läcker in vatten och att det börjar bli översvämning i köket. Ni måste få mat från något annat kök. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Volymförändringar samt Kriskök.
 2. Klockan är 10:45 och de första eleverna ska snart börja ta lunch. En medarbetare ser på Facebook att vattnet i kommunen är kontaminerat. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del A, Måltidsorganisationens beredskap, Samverkan samt Tydlig och strukturerad kommunikation.
 3. I samband med en stor skogsbrand har invånare från landsbygden evakuerats till ett tillfälligt boende i tätorten. De behöver snabbt få mat och vatten. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs B, Riskbedömning, Volymförändringar samt del D, Fungerande beredskap, Scenerier för att testa den övergripande beredskapen.
 4. Ett snöoväder har orsakat stora trafikproblem och många föräldrar kan inte hämta sina barn från förskolan. Förskolans personal ber om att få mat med kort varsel. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del D, Fungerande Beredskap, Scenarier för att testa den övergripande beredskapen.
 5. Ni planerar en övning i köket för måltidspersonalen. Vad är viktigast att öva?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del D, Fungerande beredskap.

Bortfall av el

 1. Det är måndag förmiddag och det blir elavbrott. Det börjar närma sig lunch. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen el.
 2. Vilka reservlösningar har ni om det blir elavbrott 1 dag, 3 dagar eller 1 vecka? Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen el.
 3. Plötsligt blir det elavbrott. Det visar sig att flera kommuner är drabbade och ni får veta att det kan dröja en vecka innan ni har fått elen tillbaka. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen el.

Bortfall av IT och telefoni

 1. Plötsligt slutar alla datorer att fungera. Den information ni behöver för att förbereda veckans måltider går inte att komma åt. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen IT och telefoni.
 2. Vilka alternativ har ni för att kommunicera om IT och telefoni inte fungerar? Kan ni komma på fler sätt?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen IT och telefoni.
 3. Alla datasystem ligger nere under hela fredagen och varor till nästa vecka måste beställas innan kl. 12.00. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen IT och telefoni.

Bortfall av livsmedel

 1. Ni får besked om att inga livsmedel kommer att levereras den kommande veckan. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen livsmedel.
 2. Ni får besked om att de mejeriprodukter ni beställt inte kan levereras. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen livsmedel.
 3. Vad gör ni om ett av era vanligaste livsmedel inte är tillgängligt hos er leverantör? Finns det andra leverantörer? Går det att ersätta med något annat livsmedel? Diskutera olika reservlösningar.
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen livsmedel.
 4. Vad gör ni om ett av era vanligaste specialkostlivsmedel inte är tillgängligt hos er leverantör? Finns det andra leverantörer? Går det att ersätta med något annat livsmedel? Diskutera olika reservlösningar.
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen livsmedel.
 5. Er leverantör av frukt och grönsaker har gått i konkurs. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen livsmedel samt del C, Tillgång till livsmedel vid störning, Störning på befintligt avtal.

Bortfall av personal

 1. Vilka reservlösningar har ni om 25 %, 50 % eller 75 % av måltidspersonalen inte kan komma till jobbet? Kan ni komma på fler?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen personal.

Bortfall av transporter

 1. Lastbilarna som levererar maten till mottagningsköken runt om i kommunen har fått körförbud. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen transporter.
 2. Vilka reservlösningar finns om mattransporterna inte fungerar som de ska? Kan ni komma på fler?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen transporter.

Bortfall av utrustning

 1. Ingen av ugnarna går att starta på morgonen. Personalen som vanligtvis servar ugnarna är lediga. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen utrustning.
 2. Vilka reservlösningar har ni om ni inte kan använda diskmaskinen 1 dag, 3 dagar eller 1 vecka? Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen utrustning.

Bortfall av vatten

 1. Vattnet ska stängas av under hela morgondagen. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen vatten.
 2. Vilka reservlösningar har ni om vattnet försvinner 1 dag, 3 dagar eller 1 vecka? Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del B, Riskbedömning, Reservlösningar för resursen vatten.

Informationssäkerhet

 1. Er mejerileverantör vill veta vilka kök som är prioriterade att få leveranser vid en störning. Hur resonerar ni innan ni svarar leverantören? (Den här informationen kan vara känslig ur informationssäkerhetssynpunkt.)
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs Kan beredskapsarbetet ske informationssäkert? s 12.
 2. Ni är precis klara med er kontinuitetshantering. Någon vill göra den tillgänglig för andra verksamheter och vill därför att den publiceras i sin helhet på kommunens webbplats. Vad gör ni?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs Kan beredskapsarbetet ske informationssäkert? s 12.
 3. Måltidschefen blir kontaktad av media som undrar om de får göra ett reportage om kommunens kriskök. Hur hanterar ni det?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs Kan beredskapsarbetet ske informationssäkert? s 12.

Krisrätter och lager

 1. Utifrån er ordinare meny - vilka av måltiderna kan tillagas utan varken el eller vatten?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del C, Krisrätter och lager.
 2. Ni har fått i uppdrag att utöka kökets lagerhållning av livsmedel. Hur mycket mer går att lagerhålla i befintliga lagerutrymmen?
  Diskussionsstöd finns i Livsmedelsverkets Beredskapshandbok för offentliga måltider. Läs del C, Att bygga upp ett livsmedelslager.
Senast granskad 2023-09-13