Handböcker i beredskapsarbete för dricksvatten

Ansvaret för att kunna producera och leverera säkert dricksvatten oavsett läge ligger på respektive dricksvattenaktör. Eftersom varje verksamhet skiljer sig åt och har olika förutsättningar, behöver varje dricksvattenaktör analysera vilka behov som finns och ta fram en plan för sitt eget beredskapsarbete.

Som stöd för det arbete har Livsmedelsverket tagit fram en del kunskapsunderlag, handböcker och andra verktyg som du kan utgå ifrån.

Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten

Nödvattenförsörjning

Kokning av dricksvatten - faktablad, teckenspråk

Klimatanpassning för dricksvatten

Algblomning - en risk som finns året om

Senast granskad 2023-11-15