Selleri – allergener att tänka på för företag

Både roten, stjälken och fröna av selleri används i livsmedel. Allergi mot selleri förekommer och det finns därför särskilda märkningskrav för selleri.

Allergi mot selleri

Allergi mot selleri kan yttra sig som klåda i munnen, nässelutslag och svullnader samt andningsbesvär. Även allvarliga anafylaktiska reaktioner orsakade av selleri har rapporterats.

Selleri (Apium graveolens) hör till den botaniska familjen Apiaceae (Umbelliferae). Till samma familj hör morötter, palsternacka, anis, fänkål, kummin, persilja och dill. Proteiner från olika arter inom samma växtfamilj kan vara snarlika. Därför finns det en viss risk för den allergiske att reagera på flera arter inom samma botaniska familj.

I Europa är selleri en relativt vanlig orsak till pollenrelaterad livsmedelsallergi. I norra/mellersta Europa förekommer allergi mot selleri samtidigt med björkpollenallergi. I Sydeuropa ses selleriallergi oftare tillsammans med pollenallergi mot gråbo.

Av selleri används roten (rotselleri), stjälken och fröna. Rotselleri och selleristjälkar används råa i sallader. Roten används också som kokt grönsak, i såser och soppor. Fröna, liksom torkad och mald rotselleri, används som krydda.

Märkning

För att underlätta för den som är allergisk måste det tydligt framgå av märkningen om ett förpackat livsmedel innehåller selleri samt produkter därav. Reglerna finns i Informationsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011).

Från den 13 december 2014 ska även restauranger, och andra som lagar mat som inte är färdigförpackad, kunna uppge om maten innehåller selleri. De kan ge informationen muntligen eller skriftligen men får inte skylla på okunskap. Regler om detta står i Informationsförordningen samt Livsmedelsverkets föreskrift LIVSFS 2014:4.

Provtagning och analys av selleri

I Kontrollwiki finns mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och analys av allergener. Ackrediterade analysmetoder ska användas i offentlig kontroll.

Selleri kan identifieras med DNA-metoder. Ett positivt resultat med en DNA-analys indikerar förekomst av selleri i provet.

För närvarande finns det inte några proteinmetoder för identifiering eller kvantifiering av selleri i livsmedel.

Allergiska reaktioner/Doser

Ett fåtal studier (provokationer) har gjorts för att bestämma vilka halter av selleri, som den allergiske reagerar på. Sellerikrydda gav upphov till reaktioner vid doser mellan 0,16 g och 5,85 g. I sellerikrydda är proteinhalten cirka 4,5 gånger högre än i rå rotselleri. Det innebär att kryddan ger symtom vid lägre doser. Lokal klåda i munnen erhölls hos en del allergiker av 0,7 g rå selleri. Reaktioner som nässelutslag eller illamående visade sig vid doser som översteg 1,9 g selleri. Liknande resultat erhölls med kokt selleri.

Senast granskad 2022-04-20