Beslutsfattarens roll i den offentliga livsmedelskontrollen

Den här kursen riktar sig till beslutsfattare inom livsmedelskontrollen. Kursen är gratis och riktar sig till chefer på central, regional och lokal nivå samt till nämndpolitiker.

Kursen beskriver grunderna i livsmedelskontrollen och det är framförallt beslutsfattarens viktiga roll i planeringen, uppföljningen och utvecklingen av livsmedelskontrollen som lyfts fram. Det finns även ett avsnitt om krisberedskap eftersom livsmedelssektorn är utpekad som samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB).  

Ett möten i ett rum med glasväggar, på bilden finns en play-knapp för att indikera en filmlänk.

  • Klicka på bilden för att komma till utbildningen. Den öppnas i samma fönster.
  • För att komma tillbaka till Livsmedelsverket använd bakåtpilen i webbläsaren.


God kontrollsed – likvärdig livsmedelskontroll när den är som bäst

Visionen för god kontrollsed är att livsmedelskontrollen ska vara likvärdig och utföras med hög kvalité. God kontrollsed består av flera initiativ för att förbättra livsmedelskontrollen, göra den mer likvärdig och för att den ska utföras med hänsyn till företagen. Filmen visar hur ett kontrollbesök utförs och målet med ett kontrollbesök. Filmen är  textad - klicka på T-symbolen efter att du har startat filmen.

Filmen visar exempel på hur livsmedelskontroll går till.

Senast granskad 2024-04-03