Radioaktivitet och bestrålning

Skog i Uppland

Radioaktivt cesium hamnade i svenska marker och vatten efter nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Än idag hittar man cesium i vildsvinskött, renkött, annat vilt, insjöfisk och svamp. Trots det är risken för att cesium i maten ska påverka hälsan liten. Det gäller både maten i butiken och det egna viltköttet, fisken och svampen.

Bestrålning av livsmedel används för att döda bakterier och andra organismer. Inom EU får bara kryddor bestrålas numera. Det sker under kontrollerade former och gör inte att livsmedlen blir radioaktiva.

Senast granskad 2023-08-14