Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det omfattar elever i särskola och personer som får omsorg från kommunen inom ramen för LSS.

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.

Ansök om medlemskap till nätverket och samarbetsrummet genom att kontakta Inger Stevén.  Beskriv kort var du arbetar och din yrkesroll.

Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in eller tipsa om föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat som har hänt.

Digitalt samarbetsrum

Nätverket finns i ett digital samarbetsrum via SKR:s webbplats. Där kan man lägga upp dokument, länkar och tipsa om seminarier. Man kan även göra inlägg och diskutera frågor öppet i gruppen.

Nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat nätverksträffar ungefär vartannat år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som blivande medlemmar i nätverket. Presentationer från tidigare nätverksträffar finns i nätverkets gemensamma digitala samarbetsrum.

OBSERVERA
Den 26 mars 2021 klockan 13.30-15.00 har vi en kort digital nätverksträff. Varmt välkommen att vara med både ni som redan är medlemmar i nätverket och alla andra.

Tid 13.30-15.00
Program

- Vad sker på SKR 2021
Anna Thomsson hälsar välkomna och berättar om SKR:s planerade arbete för målgruppen under 2021
- Bra vanor! Tänk stort - börja smått
Socialstyrelsen är klara med spelet om Levnadsvanor. Catrine Berglie som varit projektledare berättar om arbetet, om resultatet och hur det beställs.
- Omarbetade webbtexter på Livsmedelverket.se
Sidorna för LSS-gruppbostad har skrivits om och äntligen finns filmen från
webbinariet i maj 2020 att tillgå. Inger Stevén berättar.
- Hur förberedda är LSS-verksamheterna?
På Livsmedelsverket pågår just nu mycket arbete kring livsmedelsberedskap vid kris. Lena Björk projektledare på Livsmedelsverket ställer en fråga att
återkomma till under året.

Välkomna med er anmälan till mötet.

Webbinarium i stället för nätverksträff 2020

Under 2020 arrangerade vi utbildningen "Mat som friskfaktor" riktad till dem som arbetar närmast individen. Den tar kortfattat upp de viktigaste matvanorna för att förebygga ohälsa i Sverige, och hur man kan tänka i praktiken. Här är en inspelad version av utbildningen.

Filmen är i tre delar. Vill du hoppa mellan delarna finns tidsangivelser i parentes efter respektive del.

Del 1: Risk eller frisk? Vad är egentligen bra mat?
Del 2: De viktigaste förändringarna i matvanorna - kostråden (08:05 minuter in i filmen)
Del 3: Pedagogiska verktyg och tips (26:50 minuter in i filmen)

 

 

Senast granskad 2021-03-18