Nätverket Mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning

Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Syftet med nätverket är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan yrkesprofessioner som främjar bra mat, måltider och nutrition för elever i särskola och/eller för personer som får kommunal omsorg inom ramen för LSS. Ett förbättrat samarbete kan leda till nya projekt, studier och andra insatser samt ge ökad kännedom om vad som pågår i och utanför Sverige.

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, enhetschefer, forskare, hushållslärare, kurskonsulenter, kostekonomer, läkare, sjukgymnaster, boendestödjare och studenter. Medlemslistan hittar du under "Mer information" längst ner på denna sida.

Vill du vara med i nätverket? Maila inger.steven@slv.se så ordnar vi det!

Årliga nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat en nätverksträff per år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som potentiella medlemmar i nätverket.

Presentationer från nätverksträff 2018

Projekt för mat och måltidsinspiration i Norrköping

Individens medverkan, forskning pågår

Helse og ernæring for mennesker med utviklingshemming. Fra forskning til praksis.

Matgladfamiljen

Senast granskad 2018-10-19