Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det omfattar elever i särskola och personer som får omsorg från kommunen inom ramen för LSS.

För alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, chefer, forskare, olika typer av pedagoger, konsulenter, kockar, läkare, fysioterapeuter, boendestödjare och studenter.

Ansök om medlemskap till nätverket och samarbetsrummet genom att kontakta maltiden@slv.se.  Beskriv kort var du arbetar och din yrkesroll.

Eftersom nätverkets syfte är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte uppmuntrar vi kontakt mellan medlemmar. Det kan gälla allt från att ställa frågor, bjuda in eller tipsa om föreläsningar eller utbildningar, dela med sig av nytt material som er verksamhet tagit fram, tipsa om ny forskning, nya böcker, eller något annat som har hänt.

Digitalt samarbetsrum

Nätverket finns i ett digital samarbetsrum via SKR:s webbplats. Där kan man lägga upp dokument, länkar och tipsa om seminarier. Man kan även göra inlägg och diskutera frågor öppet i gruppen.

Nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat nätverksträffar ungefär vartannat år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som blivande medlemmar i nätverket. Presentationer från tidigare nätverksträffar finns i nätverkets gemensamma digitala samarbetsrum.

Nätverksträff hösten 2022 

Den 2 september kl.9-11 bjuder vi in till en digital nätverksträff för att dela erfarenheter kring främjandet av hälsosamma matvanor. 

  • Systematiskt arbete för hälsosamma levnadsvanor. Hur påverkas det stöd som ges kring hälsofrämjande aktiviteter av personalens levnadsvanor? Vilken makt och påverkan har personalen? I Östersunds kommun har verksamhetsutvecklare Eric Jibor och enhetschef Johan Åhs utvecklat en metod för att ta fram åtgärder för hälsofrämjande aktiviteter inom LSS genom att utgå från samtal om personalens levnadsvanor.
  • MatGlad-familjen delar med sig av senaste nytt.  Matkonsulterna Cecilia Sassa Corin och Eleonor Schütt från Hushållningssällskapet Väst berättar om utvecklingen av olika digitala verktyg för att främja goda matvanor.

Var: Mötet sker i Teams. Länk skickas till alla anmälda senast den 1 september.

Webbinarium 

Under 2020 arrangerade vi utbildningen "Mat som friskfaktor" riktad till de som arbetar närmast individen. Den tar kortfattat upp de viktigaste matvanorna för att förebygga ohälsa i Sverige, och hur man kan tänka i praktiken. Här är en inspelad version av utbildningen.

Filmen är i tre delar. Vill du hoppa mellan delarna finns tidsangivelser i parentes efter respektive del.

Del 1: Risk eller frisk? Vad är egentligen bra mat?
Del 2: De viktigaste förändringarna i matvanorna - kostråden (08:05 minuter in i filmen)
Del 3: Pedagogiska verktyg och tips (26:50 minuter in i filmen)

 

 

Senast granskad 2022-03-28