Nätverket Mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning

Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Nätverksträff 2018 – den 6 september i Växjö

Livsmedelsverket bjuder in till träff för Nätverket för mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning i Växjö den 6 september. Nätverksdagen innehåller föreläsningar och diskussioner kring arbetet med att främja bra matvanor i verksamheter som vänder sig till denna målgrupp. Vi får ta del av medlemmarnas egna presentationer samt diskutera kring vilket stöd som finns och vad som saknas för att utveckla arbetet på området. Vi har också bjudit in Svein Olav Kolset, professor i näringslära vid Oslo universitet, för att berätta mer om den forskning som finns kring mat och hälsa hos människor med intellektuell funktionsnedsättning.

Om nätverket

Syftet med nätverket är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan yrkesprofessioner som främjar bra mat, måltider och nutrition för elever i särskola och/eller för personer som får kommunal omsorg inom ramen för LSS. Ett förbättrat samarbete kan leda till nya projekt, studier och andra insatser samt ge ökad kännedom om vad som pågår i och utanför Sverige.

Öppet för alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, enhetschefer, forskare, hushållslärare, kurskonsulenter, kostekonomer, läkare, sjukgymnaster, boendestödjare och studenter. Medlemslistan hittar du under "Mer information" längst ner på denna sida.

Vill du vara med i nätverket? Maila inger.steven@slv.se så ordnar vi det!

Årliga nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat en nätverksträff per år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som potentiella medlemmar i nätverket.

Presentationer från nätverksträffar

Nätverksträff 2016

Nätverksträff 2015

Nätverksträff 2014

Senast granskad 2018-06-08