Nätverket Mat, måltider och intellektuell funktionsnedsättning

Livsmedelsverket driver ett nätverk öppet för alla som på ett eller annat sätt arbetar med att främja bra måltider och hälsosamma matvanor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Om nätverket

Syftet med nätverket är att underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan yrkesprofessioner som främjar bra mat, måltider och nutrition för elever i särskola och/eller för personer som får kommunal omsorg inom ramen för LSS. Ett förbättrat samarbete kan leda till nya projekt, studier och andra insatser samt ge ökad kännedom om vad som pågår i och utanför Sverige.

Öppet för alla olika yrkesgrupper

Nätverket är öppen för alla yrkesgrupper. I nätverket finns bland annat dietister, sjuksköterskor, enhetschefer, forskare, hushållslärare, kurskonsulenter, kostekonomer, läkare, sjukgymnaster, boendestödjare och studenter. Medlemslistan hittar du under "Mer information" längst ner på denna sida.

Vill du vara med i nätverket? Maila anna-karin.quetel@slv.se så ordnar vi det!

Årliga nätverksträffar

Livsmedelsverket har sedan starten 2012 arrangerat en nätverksträff per år. Målgruppen för nätverksträffarna är såväl befintliga som potentiella medlemmar i nätverket.

Presentationer från nätverksträffar

Nätverksträff 2016

Hälsosamma matvanor − material anpassat för personer med nedsatt kognitiv förmåga (och alla andra) Karin Kauppi, dietist, Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Behov av hälsofrämjande insatser för unga vuxna med utvecklingsstörning - hur kommer vi vidare? Eva Flygare Wallén, Karolinska Institutet, Stockholm.

Matglad helt enkelt! Nytt sätt att instruera matlagning för de som inte läser eller hör  Hushållningssällskapet.

MatGlad-ambassadörer! Hushållningssällskapet.

MatGlads E-skola Hushållningssällskapet.

Välkommen på middag! Nytt projekt med fokus på social samvaro och god mat Hushållningssällskapet.

Kognitivt stöd och tydliggörande pedagogik - tema Hälsa och Mat Judith Timoney, projektansvarig FUB:s forskningsstiftelse ALA.

Nätverksträff 2015

Hälsofrämjande gruppbostad

Hälsofrämjande grupp- och servicebostad

MatGlad

Hur arbetar vi med mat och hälsa inom LSS?

Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet - SNAFA

Nätverksträff 2014

Tidig hjärnskada hos barn

Cerebral pares och mat

Personalens arbete med studiecirkeln "Fokus Hälsa"

Hur vi i Matlaget hjälper barn med ätovilja

MatGlad – appen som gör det enklare för alla att laga mat

Broschyrer "Äta och må bra" – på lättläst svenska

Senast granskad 2017-09-20