Laboratorienätverk

Inom några områden finns nationella eller internationella laboratorienätverk. Livsmedelsverket  deltar i några av dem med huvudsyftet att möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan olika laboratorier samt att fungera som ett forum för diskussioner kring diverse tekniska utmaningar kopplade till analysverksamheten.

Senast granskad 2024-02-28