Du som är veterinärstudent

Du som går veterinärutbildningen kan under studietiden prova på att jobba i livsmedelskontrollen som sommarvikarie, praktikant eller anställd på deltid/timme. Både du som studerar i Sverige eller i något annat EU-land.

När du närmar dig examen kan du också söka fast anställning hos oss. Vi söker alltid engagerade veterinärer till flera orter i landet. Du får en gedigen introduktion och behöver därför ingen tidigare arbetserfarenhet.

Sommarjobb

För att sommarjobba som officiell veterinär ska du ha slutfört årskurs 5 på veterinärutbildningen vid Lantbruksuniversitetet med godkänt resultat. Eller ha motsvarande kunskaper från en annan av EU godkänd veterinärutbildning. Det krävs också att du ansökt om och beviljats tillfällig veterinärlegitimation hos Jordbruksverket.

För att sommarjobba som livsmedelskontrollant behöver du ha slutfört årskurs 3 vid Lantbruksuniversitetet med godkänt resultat, eller ha motsvarande kunskaper från en annan av EU godkänd veterinärutbildning.

Annonser om sommarjobb som livsmedelskontrollant eller officiell veterinär publiceras här:
Lediga jobb

Praktik

Som student på veterinärutbildningen har du möjlighet att genomföra din praktikperiod i livsmedelskontrollen, här på Livsmedelsverket. För att få göra din praktik hos oss behöver vi se att du studerar till veterinär, genom exempelvis studieintyg och avslutade kurser. Om du är intresserad av en praktikplats hos oss så är du välkommen att höra av dig till oss på nedan angiven mail.
jobbaikontrollen@slv.se

Livsmedelskontrollens verksamhet bedrivs i hela landet så skriv gärna inom vilken region eller ort du är intresserad av att göra praktik - och tänk på att höra av dig i god tid så har vi möjlighet att ordna med din praktikplats på bästa sätt.

Jobba deltid/timme

När det fungerar för Livsmedelsverkets verksamhet och för dig som student har vi möjlighet att erbjuda en anställning på deltid eller per timme, på flera orter i landet. Du får en god introduktion och arbetar cirka 1-2 dagar i veckan. Är du intresserad av vilka jobbmöjligheter Livsmedelsverket kan erbjuda dig som veterinärstudent, ta gärna kontakt med oss nedan angiven mail.
jobbaikontrollen@slv.se

Jobba som officiell veterinär efter examen

När examen börjar närma sig och du ska ut i arbetslivet, hoppas vi att du ser Livsmedelsverket som en intressant arbetsgivare. Vi söker alltid engagerade veterinärer som vill arbeta med oss för säkra livsmedel och ett gott djurskydd, på flera orter i landet.

Hos oss får du en trygg statlig anställning med fasta arbetstider, i princip helt utan jour- och helgarbete. Du får en gedigen introduktion och möjlighet att utveckla dina kunskaper i ämnen som patologi, mikrobiologi och livsmedelssäkerhet. Dina engagerade kollegor stödjer dig i arbetet och myndigheten står alltid bakom dig när du fattar svåra beslut. 

Läs mer om våra lediga jobb som officiell veterinär:
Lediga jobb

Vill du veta mer om arbetet som officiell veterinär på Livsmedelsverket, hör gärna av dig på:
jobbaikontrollen@slv.se

Arbeta i livsmedelskontrollen

Senast granskad 2022-12-15