Vem behöver extra vitaminer och mineraler?

Äldre man med småbarn på armen

För de allra flesta finns det inget behov att äta kosttillskott med vitaminer och mineraler. Vissa grupper kan behöva det, det gäller till exempel små barn som behöver D-droppar och personer över 75 år som också behöver extra D-vitamin. Det finns också personer som av olika anledningar inte äter av alla typer av livsmedel och därför kan behöva kosttillskott. Men de flesta som äter kosttillskott gör det i onödan.  

Vad är kosttillskott?

Vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkta att komplettera den vanliga kosten och säljs i form av kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska, droppflaskor eller liknande.

Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form, och som är avsedda att tas i små mängder, kan säljas som kosttillskott.

Vem behöver kosttillskott?

Trots att det finns många brister i våra matvanor visar kostundersökningar att de allra flesta får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom den vanliga maten. För de flesta finns det alltså inget behov av extra kosttillskott. Personer som inte äter alla sorters livsmedel eller har någon sjukdom som leder till ökat behov kan behöva ta kosttillskott. Detta gäller särskilt de som väljer bort flera livsmedelsgrupper.

Även personer som under en längre tid har ett mycket lågt energiintag kan behöva ta tillskott med vitaminer och mineraler. I de Nordiska näringsrekommendationerna står det att det kan vara svårt att täcka behovet av vitaminer och mineraler om energiintaget är lägre än 1500 kcal per dag. 

Råd om extra vitaminer och mineraler

D-vitamin

  • Alla barn upp till två års ålder. 
  • Barn och vuxna som inte äter fisk och D-vitaminberikade livsmedel.
  • Barn och vuxna som bär kläder som täcker ansikte, armar och ben eller inte är ute i solen under sommaren.
  • Alla äldre över 75 år.

Folsyra

  • Kvinnor som kan tänkas bli gravida.

Vitamin B12

  • Veganer, som utesluter alla animaliska livsmedel.

Kan kosttillskott minska risken för sjukdom?

Det finns i dag ett stort antal undersökningar som visar att de som äter mycket frukt och grönsaker löper mindre risk att drabbas av olika sjukdomar, främst hjärt- och kärlsjukdomar och vissa former av cancer. Det skulle kunna bero på att frukt och grönsaker innehåller antioxidativa ämnen. Antioxidativa ämnen skyddar cellerna i kroppen mot skadliga så kallade fria radikaler.

Däremot visar flera stora undersökningar att risken för sjukdomar inte minskar när man äter kosttillskott. Man får alltså inte samma effekt när man tar höga doser av kosttillskott med vitaminer och mineraler som innehåller antioxidativa ämnen som när man äter mycket frukt och grönt. Därför kan man inte kompensera en dålig kost med kosttillskott.

För mycket vitaminer och mineraler kan vara skadligt

Kosttillskott, växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

För kosttillskott finns däremot inget godkännande- eller registreringsförfarande. Det är producenten och säljaren som ansvarar för att kosttillskottet är säkert. Den som säljer kosttillskott får inte påstå att produkten har någon medicinsk effekt, till exempel att den kan förebygga, behandla eller bota sjukdomar. Om man använder sådana påståenden i marknadsföringen klassas produkten som läkemedel.

Senast granskad 2024-03-04