Avgifter enligt nationellt regelverk

På denna sida finns information om avgifter för kontroll vid anläggningar vars avgifter styrs av nationella regler. Detta är till exempel anläggningar för vin- och sprittillverkning, charkanläggningar, kyl- och fryshus med flera.

I kontrollavgiften ingår förutom kontroll på plats, eller på distans, även tiden för förberedelse och efterarbete av kontrollen. Ofta görs förberedelse inför och efterarbete från en kontroll en annan dag än själva kontrollen på plats. Tid för kontrollen registreras på den dag arbete görs.

Företag ska även betala för kontroll som inte ursprungligen var planerad. Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter och dag.

Avgiften för planerad kontroll är:

  • 2023: 1 970 kr per timme. 
  • 2024: 2 160 kr per timme.

Avgiften för kontroll som inte var planerad är

  • 2023: 1 900 kr per timme.
  • 2024: 1 990 kr per timme.

Avgiften debiteras per påbörjade 15 minuter och dag. 

Livsmedelsverket fattar beslut om avgift kvartalsvis, det vill säga fyra gånger per år. Avgiften för en kontroll kan komma att bli uppdelad på två kvartalsfakturor, om kontrollen ligger på båda sidor om ett brytdatum. Fakturan för kontrollen skickas samtidigt som beslutet om avgift.

Senast granskad 2023-12-27