Fakta om offentliga måltider

Samlad, tillförlitlig nationell statistik om kommunernas och regionernas arbete och ambitioner kring måltiderna i vården, skolan och omsorgen behövs för att följa utvecklingen över tid. För Livsmedelsverket ger det underlag för att kunna sätta in rätt insatser och lyfta viktiga frågor. För kommuner och regioner ger de möjlighet att jämföra sig med andra och en utgångspunkt för lokalt utvecklingsarbete.

På de här sidorna presenteras fakta om offentliga måltider från Livsmedelsverkets egna kartläggningar och från externa källor.

Senast granskad 2023-01-27