Sociala medier

Livsmedelsverket har konton på flera sociala medier. Följ oss gärna där. 

Sociala medier är i dag en självklar del av många människors liv.  Därför är Livsmedelsverket närvarande på flera olika sociala medier som en del i verkets kommunikation. Genom att finnas och delta i sociala medier kan Livsmedelsverket erbjuda målgrupperna information och kunskap på den arena de själva väljer.

Livsmedelsverket bevakar de sociala kanalerna kontinuerligt. Vardagar under kontorstid besvarar vi frågor inom de ämnesområden vi gör uppdateringar om.

Livsmedelsverkets sociala kanaler hanteras av kommunikationsavdelningen (Facebook, Instagram och Twitter) och HR-avdelningen (Linked In).

Senast granskad 2022-08-29