Trivsamma måltider

 En pusselbit med ordet trivsam.

Hur matgästen upplever måltiden påverkas inte bara av maten på tallriken. Det är helheten som skapar stämningen och som är avgörande för hur måltiden upplevs. Vad som upplevs som trivsamt varierar med verksamhet, person och hälsotillstånd.

Restaurangen bör utformas så att gästerna tycker att det är trevligt att äta där. Trivsamt utformade och inredda lokaler bidrar till matlust och trivsel. Med växter, skärmar och bra belysning kan restaurangen avgränsas och kännas lite mysigare. Även ljudmiljön påverkar måltidsupplevelsen. Det finns idag ett stort utbud av ljuddämpande tyger och andra bullerdämpande material som kan sättas i tak, på väggar, golv, under eller på bord, under stolsben etc.

Precis som på vilken restaurang som helst har det stor betydelse att man verkligen känner sig välkommen och bemöts på ett trevligt sätt av såväl personal som andra matgäster.

Det är viktigt att vara lyhörd för önskemål. Inom vård och omsorg bör man ta reda på matgästens behov och önskemål kring måltiderna. Vad är man van att äta? Finns önskemål om sällskap eller om att få äta i enskildhet? Är utsmyckning av rummet inför måltiden viktigt, bör rummet vädras, belysningen ändras eller maten läggas upp på ett speciellt sätt? Det kan även vara bra att tala med anhöriga. I skolan kan eleverna engageras i måltidsfrågor genom exempelvis mat- eller klassråd.

Ladda ner Måltidsmodellen

Måltidsmodellen

Senast granskad 2023-06-27