Måltider i äldreomsorgen

Lunch på ett äldreboende

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.

Vetenskapliga underlag för Livsmedelsverkets råd

Hösten 2017 publicerades följande vetenskapliga underlag för revideringen av Livsmedelsverkets råd "Bra måltider i äldreomsorgen". Den ena rapporten är en sammanfattning av den information i Nordiska Näringsrekommendationer, NNR 2012 som berör energi- och näringsbehov samt fysisk aktivitet för äldre över 65 år. Den andra rapporten innehåller fem separata delar som är författade av externa forskare och sakkunniga på uppdrag av Livsmedelsverket. Områdena berör fysiologiska aspekter av åldrandet, särskilda näringsbehov hos sköra äldre, sensorik och åldrande samt måltidsmiljö och verksamhetsstruktur.

Arbetet med reviderade råd "Bra måltider i äldreomsorgen"

Bra måltider i äldreomsorgen är grunden för hälsa och livskvalitet. Måltider som utgår från personens egna behov och önskemål och som är en tydlig del av omvårdnaden kan minska problem med undernäring och ensamhet. Livsmedelsverket har tagit fram förslag till reviderade råd om måltider i hemtjänsten och på äldreboenden, som vill stödja en utveckling där de äldre är i centrum. Förslagen var ute på remiss under oktober-november och vi går nu igenom alla värdefulla synpunkter vi fått i remissvaren. De nya råden beräknas vara klara under våren 2018.

Grundkosterna inom vård och omsorg har ersatts med nya rekommendationer

Under 2016 arbetade Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tillsammans för att se över rådande rekommendationer och hitta bra sätt att fördela ansvaret för måltids- och nutritionsfrågor inom vård och omsorg. Ett resultat är att rekommendationen om tre grundkoster (SNR-, A- och E-kost) nu tas bort. Grundkosterna har ersatts med uppdaterade rekommendationer som utgår ifrån den senaste upplagan av Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012). Samtidigt blir ansvarsfördelningen mellan Livsmedelsverket och Socialstyrelsen tydligare.

Mer information om bakgrunden till de nya rekommendationerna finns på Måltidsbloggen:

 

Bra måltider främjar god livskvalitet

Måltiderna är mycket betydelsefulla för välbefinnande och nöjdhet inom äldreomsorgen. Måltiderna är inte bara grundläggande för att förebygga undernäring, sjukdom och ohälsa måltidens sociala funktion är minst lika viktig. Att få äta en god och vällagad måltid vid ett vackert dukat bord kan bidra till glädje, trivsel och meningsfullhet.

Måltider som serveras inom äldreomsorgen, i såväl särskilt som ordinärt boende, bör hålla hög kvalitet och anpassas efter individuella behov, vanor och önskemål. Äldre personer ska kunna vara delaktiga och fortsätta påverka sin vardag trots att de är beroende av andra. Det kan exempelvis handla om att få fortsätta äta det kvällsmål man är van vid, att maten konsistensanpassas på grund av tugg- och sväljsvårigheter eller att tillgodose en önskan om att slippa äta i ensamhet eller i påtvingat sällskap.

I skriften Bra mat i äldreomsorgen finns råd och inspiration för bra måltider i äldreomsorgen. Du hittar råden på sidan Råd och material. OBS! Just nu pågår en revidering av råden Bra mat i äldreomsorgen. Uppdaterade råd lanseras vid årsskiftet 2017/2018.

 

Måltidsmodellen med sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. God, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker

Använd Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Måltidsmodellen är användbar för alla offentliga måltider inom vård, skola och omsorg, men innehållet måste anpassas efter de olika måltidernas särskilda förutsättningar.

Senast granskad 2018-01-24