Laboratorieverksamhet och vetenskapligt stöd

Livsmedelsverket gör analyser för säker mat och dricksvatten och för att ingen ska bli lurad om vad maten innehåller.

Livsmedelsverket arbetar med metodutveckling och har utrustning och kompetens för att möta nya behov. Vi finns med som expertstöd, både när det gäller laboratoriers analyskompetens och vid riskvärdering och riskhantering och tar emot prover för analys efter överenskommelse.

Livsmedelsverket har både ett kemiskt och ett mikrobiologiskt ackrediterat laboratorium. Här utförs ca 8000 analyser varje år. Analyserna utförs för undersökningar, kartläggningar och inom offentlig kontroll.

Livsmedelsverket är nationellt referenslaboratorium inom 21 områden. Livsmedelsverket är även europeiskt referenslaboratorium för livsmedelsburna virus.

Nedan presenteras några av våra laboratorietjänster och projekt. Alla övriga finns i menyn till vänster.

Närbild på nyfångad strömming

Organiska miljöföroreningar

Livsmedelsverket utför analyser utav Organiska miljöföroreningar (POPar) i livsmedel och humana prover. POPar finns överallt i vår miljö och därmed även i maten, framförallt i animaliska livsmedel.
Närbild på vattenkran utomhus

Okänd förorening i dricksvatten

Ibland råkar vattenverk ut för situationer där de kan misstänka att provet blivit biologiskt eller kemiskt förorenat. Det är då inte alltid uppenbart vad som hamnat i vattnet. Därför behövs förutsättningslösa analysmetoder (där man letar efter "allt") istället för riktade analysmetoder mot endast de klassiska föroreningarna.
Tre vialer

Mikrobiologisk kompetensprovning

Är ni nyfikna på Livsmedelsverkets mikrobiologiska kompetensprovning? Klicka här för att se vilka program och parametrar som erbjuds och för att registrera er.
Senast granskad 2024-03-19