Föreskrifter i nummerordning 2015

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2015.
För mer information se länkar under rubriken "Status".

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2015:1 Ändrar/omtryck LIVSFS 2005:9
Gällande

Livsmedelsinformation till konsumenterna/märkning, Nyckelhålet

 LIVSFS 2015:2 Ändrar LIVSFS 2003:10
Gällande

 Varustandarder, honung

LIVSFS 2015:3 Ändrar SLVFS 2001:30
Upphävd genom LIVSFS 2022:12

 Dricksvatten

LIVSFS 2015:4 Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8

 Avgifter, offentlig kontroll

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-04-04