Förhandsanmälan och bokning av kontroll vid import av köksartiklar

Importsändningar med köksartiklar i plast från Kina och regionen Hongkong ska förhandsanmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Förhandsanmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology).

På denna sida finns information om förhandsanmälan av köksartiklar och om hur bokning av kontroll går till.

Förhandsanmälan av en importsändning

Förhandsanmälan av en importsändning med köksartiklar ska göras i det webbaserade systemet TRACES.NT, genom att skapa ett så kallat CHED-D (Common Health Entry Document). Mer information hittar du under rubriken TRACES.NT nedan.

Den aktör som ansvarar för en sändning ska förhandsanmäla sändningen minst 48 timmar före sändningens förväntade ankomst till EU:s territorium.

Om sändningen omlastas i en annan hamn eller flygplats inom EU, är grundregeln att sändningen ska förhandsanmälas till hamnen/flygplatsen på slutdestinationen i EU.

Importörer kan med fördel anlita en speditör som är van att handlägga import av livsmedelssändningar för hjälp med förhandsanmälan i TRACES.NT.

Boka kontroll

Kopia på förklaringen enligt förlagan i bilagan till förordning (EU) nr 284/2011 och analysrapporten ska läggas in som åtföljande dokument i CHED-D i TRACES.NT.

TRACES.NT

För att få tillgång till datasystemet TRACES.NT krävs först och främst att du har ett EU-login. Alla personer i organisationen/på företaget som ska kunna skapa och signera ett CHED-D behöver ha ett personligt EU-login. Med detta EU-login kan du skapa en användare i TRACES.NT, och användaren kan i sin tur kopplas till en organisation/ett företag (i TRACES.NT kallad operatör).

Senast granskad 2024-02-21