Libanon

Här finns information om export av livsmedel från Sverige till Libanon, samt om de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Fisk och fiskprodukter

Ett nytt intyg för export av fisk/fiskprodukter har tagits fram. Intyget har testats med framgång av ett företag, men det har inte kommunicerats med berörda myndigheter i Libanon. Livsmedelsverket garanterar därför inte att det kommer att funka i alla lägen. Därför bör man som företag kontrollera i förväg genom sin motpart i Libanon att intyget kommer accepteras. 

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-11-24