Vibrio

Vibrio är en grupp bakterier där flera arter kan orsaka sjukdom hos människa. En del vibriobakterier orsakar mild magsjuka medan andra kan ge kolera, som är en allvarlig sjukdom.

Vad är Vibrio?

Vibrio är en grupp bakterier med vissa arter som kan göra människor sjuka. De arter som människor blir sjuka av är främst Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus och Vibrio vulnificus.

Var finns Vibrio?

Vibrio är vattenlevande bakterier som främst finns i marina, kustnära miljöer, ofta där söt- och saltvatten blandas. Vibrio finns i hela världen, men den trivs bäst då vattnet har hunnit värmas upp eller i vatten som är varma året runt. På så sätt förorenas fisk och skaldjur som lever i dessa vatten och om de äts råa eller otillräckligt upphettade kan människor bli matförgiftade. Vibrio cholerae kan dessutom orsaka sjukdomen kolera.

Till skillnad från övriga vibrioarter kan Vibrio cholerae finnas i sötvatten. I länder med bristande vattenkvalitet kan kolera spridas genom dricksvatten eller mat som kommit i kontakt med förorenat vatten. Kolera är mycket ovanligt i Sverige.

Symtom

Vibrio parahaemolyticus och Vibrio vulnificus ger diarré, illamående och magsmärtor. Känsliga personer kan få allvarligare symptom som blodförgiftning. Symtomen kan komma redan fyra timmar efter man ätit förorenad mat, men de kan också dröja flera dagar.

Vibrio cholerae ger symtom som kan variera från måttlig till mycket kraftig diarré. Den kraftiga diarrén kan leda till livshotande tillstånd utan behandling. Från det att en person smittats av bakterien tills symtomen uppkommer kan det ta allt ifrån några timmar till tre dagar.

Särskilda riskgrupper

Alla kan drabbas men äldre och personer med kroniska sjukdomar som sänker immunförsvaret är extra känsliga.

Så minskar du risken att bli sjuk

Risken för att drabbas av vibrioinfektion via maten är liten i Sverige. För att minska risken att bli sjuk när du befinner dig i varma länder kan det vara bra att tänka på följande:

  • Drick inte kranvatten som inte är behandlat (klorerat eller motsvarande).
  • Undvik is om du inte vet om den är tillverkad av vatten som är säkert att dricka.
  • Ät inte råa eller otillräckligt upphettade rätter av fisk och skaldjur.

Bakterier

Senast granskad 2022-01-25