Färgämnen

Flaskor med färgad dryck

Färgämnen är tillsatser som ger livsmedel en specifik färg - eller deras ursprungliga färg tillbaka. Ett av de mest använda färgämnena är sockerkulör.

Färgämnen används för att

  • återställa det ursprungliga utseendet hos livsmedel som fått sin färg påverkad genom bearbetning, lagring eller liknande
  • göra ett livsmedel mer tilltalande
  • ge färg åt i sig färglösa livsmedel.

Tre huvudgrupper av färgämnen

Det går att dela upp färgämnen på olika sätt. Ett sätt är att dela in dem efter ursprung och då får man tre huvudgrupper – naturligt förekommande, syntetiska och halvsyntetiska. Dessutom finns det några som är metaller eller metallföreningar, till exempel järnoxider.

  • Naturligt förekommande färgämnen utvinns (extraheras) vanligen från animaliska eller vegetabiliska produkter. Vissa naturligt förekommande färgämnen kan också framställas syntetiskt och kallas då naturidentiska.
  • Syntetiska färger framställs på kemisk väg.
  • Halvsyntetiska färgämnen framställs genom kemisk behandling av naturligt förekommande ämnen, som klorofyll, eller andra ämnen, till exempel kolhydrater vid framställning av sockerkulör.

Ett av de allra mest använda färgämnena är sockerkulör. Exempel på andra färger som används mycket är karotener, antocyaner och riboflavin.

E-nummersök om färgämnen i livsmedel

Använd E-nummersöket om du vill veta vilka färgämnen som får användas i olika livsmedel. Söket finns under rubriken "Sök E-nummer" i menyn.

Senast granskad 2024-02-09