Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron

Som livsmedelsföretagare får du endast odla och fiska musslor och ostron i utnämnda och klassificerade produktionsområden som kontrolleras av Livsmedelsverket.

Klassificeringen innebär en bedömning av risken för att musslor och ostron kontamineras av fekala bakterier och virus från havsvattnet och avgör hur de får hanteras efter skörd. För att kunna öppna ett klassificerat produktionsområde för upptag krävs kontinuerlig analys av E. coli-bakterier och algtoxiner i musslor och ostron.

I öppna produktionsområden provtar Livsmedelsverket normalt musslor och ostron varje vecka för analys av toxiner och var fjärde vecka för analys av bakterier.  Inom kontrollen tas också kontinuerligt prov av havsvatten för analys av potentiellt giftiga växtplankton. Om området är stängt kan det bero på att ingen skörd pågår i området. Om det är stängt för att det uppmätts höga halter av toxiner eller bakterier så uppges det på områdets detaljsida.

Klicka på respektive områdeslänk för mer detaljerad information. Här finns karta över områdets utbredning, information om eventuella restriktioner samt om öppna och stängda zoner inom produktionsområdet. Beslutsdatumet som anges för respektive område ändras bara i samband med att ett nytt beslut om öppning eller stängning fattas.

Sök - öppna och stängda områden för musslor-ostron

160 - Runntången Öppet Stillahavsostron - Magallana gigas, Europeiskt ostron - Ostrea edulis True 160 - Runntången
142 - Gåsö Stängt False 142 - Gåsö
170 - Södra Hakefjorden Stängt False 170 - Södra Hakefjorden
169 - Röra Stängt False 169 - Röra
117 - Fölungarna Öppet Stillahavsostron - Magallana gigas, Europeiskt ostron - Ostrea edulis True 117 - Fölungarna
168 - Stigfjorden inre Stängt False 168 - Stigfjorden inre
124 - Fjällbacka södra Öppet Stillahavsostron - Magallana gigas, Europeiskt ostron - Ostrea edulis True 124 - Fjällbacka södra
118 - Sannäsfjorden Stängt False 118 - Sannäsfjorden
152 - Ljungskile Stängt False 152 - Ljungskile
171 - Norra Hakefjorden Stängt False 171 - Norra Hakefjorden
167 - Stigfjorden yttre Stängt False 167 - Stigfjorden yttre
166 - Kråkefjorden Stängt False 166 - Kråkefjorden
164 - Lyresund Stängt False 164 - Lyresund
159 - Boxvikskile Stängt False 159 - Boxvikskile
158 - Halsefjorden Öppet Stillahavsostron - Magallana gigas, Europeiskt ostron - Ostrea edulis True 158 - Halsefjorden
153 - Koljöfjord Stängt False 153 - Koljöfjord
148 - Borgilefjorden Stängt False 148 - Borgilefjorden
147 - Kalvöfjord Stängt False 147 - Kalvöfjord
146 - Havstensfjorden södra Stängt False 146 - Havstensfjorden södra
144 - Havstensfjorden norra Stängt False 144 - Havstensfjorden norra
143 - Saltöfjorden Öppet Stillahavsostron - Magallana gigas, Europeiskt ostron - Ostrea edulis True 143 - Saltöfjorden
135 - Åbyfjorden Stängt False 135 - Åbyfjorden
128 - Bottnefjorden Stängt False 128 - Bottnefjorden
123 - Fjällbacka norra Stängt False 123 - Fjällbacka norra
122 - Sövall Stängt False 122 - Sövall
121 - Edsviken Öppet Stillahavsostron - Magallana gigas, Europeiskt ostron - Ostrea edulis True 121 - Edsviken
119 - St Kännskär - Återutläggningsområde Stängt False 119 - St Kännskär - Återutläggningsområde
114 - Råssö-Resöfjorden Öppet Blåmussla - Mytilus edulis True 114 - Råssö-Resöfjorden
116 - Lindöfjorden Öppet Stillahavsostron - Magallana gigas, Europeiskt ostron - Ostrea edulis True 116 - Lindöfjorden
110 - Tjärnöarkipelagen Stängt False 110 - Tjärnöarkipelagen
108 - Kosterhavet Stängt False 108 - Kosterhavet