Föreskrifter i nummerordning 2020

Här finns länkar till de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2020. För mer information se länkar under rubriken "Status"

LIVSFS Status Ämne 
LIVSFS 2020:1 Upphäver LIVSFS 2004:3  Import, animaliska livsmedel
LIVSFS 2020:2 Ändrar LIVSFS 2006:21
Upphävd genom LIVSFS 2021:8
 Avgifter, offentlig kontroll
LIVSFS 2020:3 Ändrar LIVSFS 2005:21
Gällande
 Offentlig kontroll
LIVSFS 2020:4 Ändrar LIVSFS 2003:18
Gällande
Varustandarder, fruktjuice och fruktnektar
LIVSFS 2020:5 Ändrar LIVSFS 2019:1
Upphävd genom LIVSFS 2022:4
Livsmedel för särskilda grupper
LIVSFS 2020:6 Upphäver LIVSFS 2008:2 Livsmedel för särskilda grupper, modersmjölksersättning
LIVSFS 2020:7 Ändrar LIVSFS 2019:4
Inte gällande
Offentlig kontroll, slaktplanering
LIVSFS 2020:8 Ändrar LIVSFS 2014:4
Gällande
Livsmedelsinformation

Föreskrifter i nummerordning

Senast granskad 2023-03-23